Chrystus – Król Miłosierdzia

Jan D. Szczurek

Abstrakt


Apostolska Grupa Miłosierdzia Bożego popularyzuje kult Chrystusa – Króla Miłosierdzia. Tytuł „Król Miłosierdzia” występuje w Dzienniczku św. Siostry Faustyny Kowalskiej (Dz. 83; 1146; por. 378). Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o stosunek kultu miłosierdzia Bożego do kultu Króla Miłosierdzia. Odpowiedź streszcza się w zdaniu: kult miłosierdzia Bożego jest trynitarny, kult Króla Miłosierdzia jest chrystologiczny i podkreśla godność królewską Chrystusa, a tym samym także Jego człowieczeństwo.


Słowa kluczowe


teologia katolicka; Chrystus; Król Miłosierdzia; miłosierdzie Boże; Dobry Pasterz; św. siostra Faustyna Kowalska; bł. ks. Michał Sopoćko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abogunrin S. O., Ewangelia według św. Łukasza, przekł. M. Kulikowska, Warszawa 2000, s. 1256 (Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz Katolicki i Ekumeniczny na XXI Wiek Balter L., Chrystus przemieniony Królem Miłosierdzia, „Communio” 1 (2008), s. 76–113.

Boniewicz E., Głośmy orędzie Bożego Miłosierdzia. Czytania na temat dziejów i rozwoju kultu, Częstochowa 2000, wyd. 2.

Danielski W., Weder Z., Chrystus Król. Kult. Święto Chrystusa Króla, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 325.

Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1995.

Leske A., Ewangelia według św. Mateusza, , przekł. B. Widła Warszawa 2000, s. 1133–1238 (Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz Katolicki i Ekumeniczny na XXI Wiek).

Łukaszuk T. D., Teologia świętego obrazu w orędziu błogosławionej Faustyny Kowalskiej, „Polonia Sacra” 1 (19) 1997, nr 1 (45), s. 125–141.

Pado W. M., Homilie o Miłosierdziu Bożym na niedziele i święta. Rok B, Kraków 2002.

Podręcznik Służby Bożej Archidiecezji Krakowskiej, red. S. Szczepaniec, Kraków 2003.

Prefacja o Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata, [w:] Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2010, wyd. 2 poszerzone, s. 66*.

Skrzyniarz R., Król, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, red. A. Bednarek, Lublin 2002, kol. 1329–1333.

Sopoćko M., Droga miłości i miłosierdzia. Rozważania drogi krzyżowej ze sługą Bożym Michałem Sopoćką, Częstochowa 2005.

Sopoćko M., Godzina święta i Nowenna o Miłosierdzie Boże nad światem, Poznań–Warszawa–Lublin 1949.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, Rzym–Paryż–Londyn 1967.

Sopoćko M., Miłosierdzie Jego na wieki. Rozważania o Bożym Miłosierdziu, Częstochowa 2005.

Sopoćko M., Poznajmy Boga w Jego miłosierdziu. Rozważania o miłosierdziu Bożym na tle litanii, Koszalin 1995.

Wegner H., Chrystus Król. Kult. Tytuł, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńskowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 323–324.

Wierzbica S., Jezu, ufam tobie. Zbiór modlitw, nowenn, adoracji, rozważań, pieśni poświęconych miłosierdziu Bożemu, Warszawa 1978.

Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.
Copyright (c) 2015 Jan D. Szczurek