Odwiedziny domowe jako okazja do głoszenia Ewangelii Chrystusa

Autor

  • Tomasz Krzesik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2384

Słowa kluczowe:

odwiedziny domowe, spotkanie, głoszenie Ewangelii, metodologia odwiedzin domowych

Abstrakt

Współczesny człowiek jest dumny z różnych osiągnięć cywilizacyjnych, w tym także na poziomie środków i narzędzi międzyludzkiej komunikacji. To wszystko jednak nie zastąpi osobistego spotkania człowieka z drugim człowiekiem. Nie ma wątpliwości, że spotkanie to fundamentalne doświadczenie w budowaniu relacji międzyludzkich. Okazją do takiego spotkania są odwiedziny domowe. W artykule podjęty został temat możliwości głoszenia Ewangelii w sytuacji odwiedzin domowych. W poszczególnych częściach artykułu ukazane zostały miejsca biblijne, które mówią o odwiedzinach domowych z udziałem Jezusa i apostołów. W tym samym kontekście przytoczone zostały przykłady z życia wybranych świętych. W artykule podjęta została także próba określenia metodologii odwiedzin
domowych.

Biogram autora

  • Tomasz Krzesik - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ojciec Tomasz Krzesik, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej jest doktorem teologii, homiletą. Obecnie mieszka w Ottawie, gdzie pełni posługę duszpasterską jako proboszcz polonijnej parafii Świętego Jacka Odrowąża. W 2017 roku obronił doktorat na uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jego poszukiwania naukowe to prawdy eschatologiczne w przepowiadaniu, ze szczególnym uwzględnieniem przepowiadania o czyśćcu. E-mail: tkrzesik@gmail.com.

Bibliografia

Britannica, ed. pol., t. 41, Poznań 1997.

Dziwisz S., Świadectwo, Warszawa 2007.

Grzegorz Wielki, Dialogi, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1969.

http://polska.alpha.org/how-to-run-alpha (14.09.2017).

Janowski P., Kolęda, wizyta duszpasterska, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, red. A. Bed-

narek i in., Lublin 2002, s. 349.

Kamiński R., Kolęda, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 384–385.

Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Kodeks prawa kanonicznego, przekł. polski, Poznań 1984.

Kopeć J., Collatio, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, s. 540.

Pismo Święte Nowego Testamentu. Dzieje Apostolskie. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. E. Dąbrowski, t. 5, Poznań 1961.

Pismo Święte Nowego Testamentu. Ewangelia Według Świętego Łukasza, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz, t. 3, cz. 3, Poznań–Warszawa 1974.

Skrok D., Stół Pański, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2013, s. 994–995.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1966.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-31

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 56

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.