Biblijne wzorce dla współczesnej aktualizacji na przykładzie Dz 4, 1–31

Autor

  • Roman Pindel Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3660

Słowa kluczowe:

Dzieje Apostolskie, aktualizacja, model, Interpretacja Biblii w Kościele, Dz 4, 1–31

Abstrakt

Artykuł przedstawia wpierw założenia i zasady, a następnie trzy kroki aktualizacji według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele. Zwraca uwagę na teksty zawarte w Dziejach Apostolskich, w których można znaleźć realizację postulatów dokumentu Komisji dotyczącą aktualizacji (Dz 1, 15–26; 4, 1–31 oraz 15, 13–21). W analizie literacko-retorycznej tekstu Dz 4, 1–31 wskazuje realizację trzech kroków aktualizacji zawartych w dokumencie Interpretacja Biblii Kościele. Model aktualizacji, zawarty w badanym tekście, ma niezwykłą wagę, stanowi bowiem natchniony zapis wzorcowego dla przyszłych pokoleń postępowania Kościoła Apostolskiego.

Biogram autora

  • Roman Pindel - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Bp Roman Pindel (ORCID: 0000-0002-9938-2744) – prof. dr hab., wykładowca na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie, w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki; zajmuje się Pismami Pawła Apostoła oraz Dziejami Apostolskimi, interpretacją Biblii w życiu Kościoła; nowymi metodami badania tekstu biblijnego, zwłaszcza różnymi odmianami analizy retorycznej. E-mail: atpindel@cyf-kr.edu.pl.

Bibliografia

W.A. Barry, Wsłuchać się w Boga, Warszawa 1994.

Z. Conder, Cudowne uwolnienie z więzienia według Dziejów Apostolskich w kontekście starotestamentalnej tradycji biblijnej, Warszawa 2016 (Biblica et Theologica TNFS).

A. Deissler, Die Psalmen, Düsseldorf 2002.

J.A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and Commentary, New York 1998 (The Anchor Bible, 31).

E. Haenchen, Die Apostelgeschichte, Göttingen 1977 (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, 3).

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

W.G. Jeanrond, Hermeneutyka teologiczna, Kraków 1999.

W. Linke, Śmierć Judasza w Dz 1, 18 jako przykład śmierci prześladowcy, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 1 (2008), s. 164–178.

R. Pindel, Aktualizacja według Dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”, Kraków 2002, s. 9–26 (Z Badań nad Biblią, 5).

R. Pindel, Model ustanowienia czy przezwyciężenia kryzysu rozwoju (Dz 6,1–7), Analecta Cracoviensia 27 (1995), s. 263–282.

R. Pindel, Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich. Analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce, Kraków 2012.

R. Pindel, To co z Ducha Świętego. Egzegeza wybranych tekstów Nowego Testamentu, Kraków 1997.

W. Rakocy, „Będziecie moimi świadkami…” (Dz 1, 8). Dzieje Apostolskie; w: Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła, Warszawa 1997, s. 13–77 (Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, 9).

J. Szlaga, Akomodacja biblijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 242–244.

A. Vanhoye, I carismi nel Nuovo Testamento, Roma 1994.

J. Zmijewski, Die Apostelgeschichte, Regensburg 1994 (Regensburger Neues Testament).

Pobrania

Opublikowane

2020-07-31

Numer

Dział

Poszukiwania teologiczne

Podobne artykuły

1-10 z 226

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.