Ewangelizacyjne oblicze duszpasterstwa parafialnego w założeniach programowych „Niniwy” i Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26304

Słowa kluczowe:

Parafialne Komórki Ewangelizacyjne, Stowarzyszenie „Niniwa”, metody ewangelizacji, parafia

Abstrakt

Poszukiwanie nowych sposobów głoszenia Dobrej Nowiny jest jednym z niezbywalnych elementów nowej ewangelizacji. Przebudzenie ewangelizacyjne jest ciągle aktualnym zadaniem dla Kościoła. W niniejszym artykule zostały przedstawione cele i metody wyrażone w założeniach programowych wspólnot, które rozbudzają w parafiach zapał ewangelizacyjny: młodzieżowego stowarzyszenia „Niniwa” oraz systemu Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, które składają się z dorosłych członków parafii.

Biogram autora

Sebastian Wiśniewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sebastian Wiśniewski OMI – doktor nauk teologicznych, logopeda, polonista, autor i redaktor publikacji książkowych, artykułów naukowych i kazań. Od 2010 roku wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszar badań: kaznodziejstwo, problem wiary głoszonej i  przeżywanej, wiara i nawrócenie, doskonałość chrześcijańska, skuteczność głoszonego orędzia.

Bibliografia

Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2007.

Hahn S., Evangelizing Catholics. A Mission Manual for the New Evangelization, Huntington 2014.

http://jatomam.pl/komorkikoszutka/index.php/kategorie/liturgia/kazania (10.05.2022).

http://koszutka.pl/wspolnoty-dzieciece-oraz-mlodziezowe/ (11.05.2022).

https://bruksela.oblaci.pl/dzieci-i-mlodziez/ (11.05.2022).

https://gorzow.oblaci.pl/niniwa-stowarzyszenie-mlodych/ (11.05.2022).

https://koden.com.pl/biuro-parafialne/grupy-parafialne/ (11.05.2022).

https://kokotek.oblaci.pl/category/niniwa/ (11.05.2022).

https://laskowice.oblaci.pl/index.php/niniwa/ (11.05.2022).

https://lubliniec.oblaci.pl/wspolnoty/niniwa-metanoia/ (11.05.2022).

https://niniwa.pl/niniwa-team-wyprawy-rowerowe-i-piesze/ (10.05.2022).

https://niniwa.pl/oblackie-duszpasterstwo-mlodziezy-niniwa-o-nas/ (10.05.2022).

https://niniwa.pl/wolontariat-misyjny-niniwy/ (10.05.2022).

https://obraparafia.oblaci.pl/niniwa/ (11.05.2022).

https://przemienienie.oblaci.pl/ksm/ (11.05.2022).

https://www.facebook.com/Niniwa-Poznań-336759773762696 (11.05.2022).

https://www.facebook.com/niniwakk/ (dostęp: 11.05.2022).

https://www.facebook.com/niniwawroclaw/ (11.05.2022).

https://www.parishevangelisationcells-england.com (10.05.2022).

https://www.saintboniface.us/en/ministries/perpetual-adoration (26.04.2022).

https://zahutyn.oblaci.pl/niniwa/ (11.05.2022).

Jak wygląda spotkanie komórki, http://jatomam.pl/komorkikoszutka/index.php/kategorie/komorki/49-jak-wyglada-spotkanie-komorki (10.05.2022).

Jakubiec J., Wstęp do wydania polskiego, w: G. Macchioni, Ewangelizacja w parafii. Metoda „komórek”, Kraków 1997, s. 5–8.

Jankowska M., Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sekty oraz ich fasadowe organizacje, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne” 4 (2012), s. 161–174.

Komórka nr 2 gotowa do podziału, http://jatomam.pl/komorkikoszutka/index.php/kategorie/komorki/74-komorka-nr-2-gotowa-do-podzialu (10.05.2022).

Kudełka M., „System parafialnych komórek ewangelizacyjnych” jako nowa propozycja dla duszpasterstwa, Katowice 2008.

Macchioni G., Ewangelizacja w parafii. Metoda „komórek”, Kraków 1997.

Od Jonasza do Eugeniusza. Przewodnik Niniwity, red. K. Zieliński, Lubliniec 2011.

Parafia w ogniu. System Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, http://jatomam.pl/komorkikoszutka/doc/PARAFIA%20W%20OGNIU%20-%20dla%20wszystkich%20v2.pdf (10.05.2022).

Paweł VI, Evangelii nuntiandi.

Podręcznik Niniwity. Materiały formacyjne dla animatorów, red. T. Maniura, K. Zieliński, Kokotek 2015.

Pozostałe funkcje stałe członków Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, http://jatomam.pl/komorkikoszutka/index.php/kategorie/komorki/40-komorki-w-parafii-nspj-w-katowicach (10.05.2022).

Prado Flores J. H., Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, Poznań 2013.

Struktura Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, http://jatomam.pl/komorkikoszutka/index.php/kategorie/komorki/40-komorki-w-parafii-nspj-w-katowicach (10.05.2022).

Wiśniewski S., Głoszenie Ewangelii podczas wypraw rowerowych na przykładzie działalności Niniwa Team, „Polonia Sacra” 22 (2018) nr 1, s. 129–144.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-04

Jak cytować

[1]
S. Wiśniewski, Ewangelizacyjne oblicze duszpasterstwa parafialnego w założeniach programowych „Niniwy” i Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, „Polonia Sacra” 26 (2022) nr 3, s. 75–92. DOI:https://doi.org/10.15633/ps.26304.

Numer

Dział

Artykuły