Taniec w dziele nowej ewangelizacji

Kinga Pawlus

Abstrakt


Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy taniec może być narzędziem w dziele nowej ewangelizacji. Szukając odpowiedzi, sięga do Pisma Świętego, historii Kościoła, dokumentu o tańcu w liturgii Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przywołuje przykłady wykorzystania tańca podczas spotkań z młodymi, jakimi są Lednica lub Światowe Dni Młodzieży.


Słowa kluczowe


taniec; nowa ewangelizacja; modlitwa; ruch; ciało

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, t. 2–3,Poznań 1982.

Jan Paweł II, List do artystów, 4 kwietnia 1999.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 2006.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dance in liturgy, „Notitiae” 11 (1975), 202–205, www.ewtn.com/library/CURIA/CDWDANCE.HTM (16.02.2013).

Abogunrin S. O., Ewangelia według św. Łukasza, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000 (Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego: Komentarz Katolicki I Ekumeniczny na XXI wiek).

Ambroży, Listy, tłum. P. Nowak, t. 1, Kraków 1997.

Andrzejewska-Psarska M., Więcej niż taniec. Rozmowy z Ewą Wycichowską, Kraków 2003.

Backman E. L., Religious dances in the Christian Church and in popular medicine, Westport–Connecticut 1977.

Baril J., Dictionnaire de danse, Paryż 1964.

Brat Efraim, Bóg tańca, „W Drodze” 8 (1990), s. 36–40.

Briks P., Radość Boga w Starym Testamencie, Warszawa 2000.

Cammilleri R., Wielka księga Świętych Patronów, tłum. M. Radomska, Kielce 2001.

Chrostowski W., Kultura biblijna. Słownik, Warszawa 1997.

Clines D.J.A., The dictionary of classical Hebrew, vol. 5, Sheffield 1995.

Croissant J., Ciało – świątynia Bożego piękna, tłum. R. Nehring, D. Adamski, Poznań 2007.

Danielou J., Marrou H., Historia Kościoła. Od początku do roku 600, tłum. M. Tarnowska, t. 1, Warszawa 1986.

Elliot M. T., Pieśń nad pieśniami, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Ewangelia według św. Łukasza: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. F. Gryglewicz, Poznań–Warszawa 1974 (Pismo Święte Nowego Testamentu, 3–3).

Ewangelia według św. Mateusza: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. J. Homerski, Poznań–Warszawa 1979 ( Pismo Święte Nowego Testamentu, 3–1).

Fausti S., Nawiedzenie: „Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła”, [w:] S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza, przekł. K. Kozak, Częstochowa 2005, s. 40–45.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, red. E. Dąbrowski, Poznań 1962.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.

Gluziński J., Taniec i zwyczaj taneczny, Kraków 1927.

Grecko-polski Nowy Testament, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1995.

Heers J., Święta głupców i karnawały, tłum. G. Majcher, Warszawa 1995.

Jabłońska K., Zatańczyć (na)prawdę, „Więź” styczeń 2004, s. 116–120.

Kiciński A., Wstęp, [w:] Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007.

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C. S. Keener, red. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, red. A. Romaniuk, A. Jankowski, L. Stachowiak, Poznań–Kraków 1999.

Kowalska J., Taniec drzewa życia: uniwersalia kulturowe w tańcu, Warszawa 1991.

Księga Jeremiasza: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. L. Stachowiak, [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, red. S. Łach, t. 10, cz. 1, Poznań–Warszawa 1967.

Księga Psalmów: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, red. S. Łach, [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, red. S. Łach, Poznań 1986.

Langer R., O istocie tańca i jego przejawach w kulturach, Kraków 1988.

Leclercq R. F. D. H., Carbol F., Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie, Paris 1920.

Leksykon biblijny, red. G. Maier, F. Rienecker, przekł. D. Irmińska, red. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 806.

Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989.

Oesterley W. O. E., The sacred dance, Cambridge 1923.

Olszewski D., Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996.

Paciorek A., Ewangelia według św. Mateusza, t. I, Częstochowa 2005.

Pannau D., Exultate, jubilate!, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 6 (1984), s. 128–132.

Pauritsch K., Pieśń chwały nad Morzem Sitowia, [w:] Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1994, kol. 954–955, s. 744.

Pawlus K., Taniec dla Boga, Kraków 2014.

Pilch J. J., Słownik kultury biblijnej, Częstochowa 2004.

Rebić A., Muzyka w Starym Testamencie, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 2 (2001), s. 11–19.

Rey J., Taniec jego rozwój i formy, Warszawa 1958.

Rvasi G., Księga piąta (107–150), [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Ravasi G., Pieśń nad pieśniami, tłum. K. Stopa, Kraków 2005.

Ryken L., Wilhoit J. C., Longman III T., Słownik symboliki biblijnej, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2003.

Schmidt J.C., Gest w średniowiecznej Europie, tłum. H. Zaremska, Warszawa 2006.

Sławiński H., Chrystus objawił miłosiernego Boga, Kraków 2009.

Tęcza-Ćwierz J., Taniec dla Boga, www.katolik.pl/taniec-dla-boga,1518,416,cz.html?s=1 [02.02.2013].

Turska I., Krótki zarys historii tańca i baletu, Kraków 1983.

Waldenfels H., Leksykon religii, przekł. P. Pachciarek, Warszawa 1997.

Wielka księga świętych, red. Z. Bauer, t. 3, Kraków 2003.

Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, tłum. R. Popowski, Warszawa 1995.

Wstęp historyczno-krytyczny do Księgi Psalmów, red. S. Łach, [w:] Pismo Święte Starego Testamentu, red. S. Łach, t. 7, cz. 2, Warszawa–Poznań 1990, s. 39–99.

Zagórowska-Acerboni M., Kroniki tańca, „Zeszyty Literackie” 4 (1998), s. 183–184.

Zwoliński A., Dźwięk w relacjach społecznych, Kraków 2004.

www.ekai.pl/wydarzenia/wideo/x69224/flash-mob-z-udzialem-biskupow-na-sdm/ (12.01.2013).

www.mlodzi.niedziela.pl/rio2013/default/artykul/id/197/tytul/Dzien-siodmy-28-lipca-2013 (12.01.2013).

www.lednica2000.pl/spotkania-lednickie/co-to-jest-lednica/ (02.02.2013).

www.idziemy.pl/kosciol/najliczniejszy-zbiorowy-taniec-na-swiecie-dla-papieza/ (12.01.2013).

www.niedziela.pl/artykul/4295/Papiez-Franciszek-nie-ulegajmy (14.01.2014).

www.rio13.pl/?i=1&j=907 (12.01.2013).

www.rio2013.com/pl/wydarzenia-kulturalne/detalhes/1659/taniec (12.01.2013).
Copyright (c) 2015 Kinga Pawlus