Tytuły chrystologiczne w Ewangelii Galilejskiej, czyli w źródle Q

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.39202

Słowa kluczowe:

tytuły chrystologiczne, Syn Boży, Syn Człowieczy, Syn, źródło Q

Abstrakt

Artykuł przybliża główne tytuły chrystologiczne zawarte w źródle Q. Centralnym tytułem chrystologicznym, w którym pozostałe określenia się zawierają, jest określenie „Syn Boży”. Autentyczne słowa Jezusa zawarte w źródle Q wskazują na świadomość Bożego synostwa, a także na wyjątkową więź Syna z Ojcem. Autorytet Jezusa dokument podkreśla również przez użycie tytułu „Syn Człowieczy”, który odnosi się do życia ziemskiego oraz do oczekiwanego sędziego w eschatologicznej przyszłości.

Bibliografia

Adamczewski B., Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels, Berlin 2010.

Allison D. C., The Jesus tradition in Q, Harrisburg 1997.

Bartnicki R., Ewangelie synoptyczne, geneza i interpretacja, Warszawa 2003.

Bovon F., Das Evangelium nach Lukas (Lk 1, 1–9, 50), Zürich 1989 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament 3, 1).

Catchpole D. R., The Quest For Q, Edinburgh 1993.

Czerski J., Jezus Chrystus w świetle ewangelii synoptycznych, Opole 2000.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, Poznań 2007.

Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000.

Kloppenborg J. S., The Formation of Q. Trajectories in Ancient Wisdom Collections. Studies in Antiquity and Christanity, Harrisburg 1987.

Kloppenborg J. S., Excavating Q. The History and Setting of the Sayings Gospel, Minneapolis 2000.

Kloppenborg J. S., Q Parallels. Synopsis, Critical Notes and Concordance, Sonoma, California 1988.

Krieger K. S., Co rzeczywiście powiedział Jezus? Orędzie źródła Q, Warszawa 2006.

Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu. Ewangelie — Dzieje Apostolskie — Listy katolickie — Apokalipsa. Jezus Chrystus wczoraj — dziś — na wieki, cz. 1, Wrocław 1985.

Langkammer H., Ewangelia według św. Łukasza. Tłumaczenie, wstęp, komentarz, eksursy, Radom 2005.

Langkammer H., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Ewangelia według św. Łukasza, Radom 2005.

Langkammer H., Nowy Testament o zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym zmartwychwstaniu, Tarnów 2010.

Mickiewicz F., Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdziały 1–11, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 3/1).

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza, rozdziały 12–24, Częstochowa 2011 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 3/2).

Mielcarek K., Chrystologia ewangelii synoptycznych, w: M. Rosik, Teologia Nowego Testamentu. Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, t. 1, Wrocław 2008.

Müller G. L., Chrystologia — nauka o Jezusie Chrystusie. Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, Kraków 1998.

Müller G. L., Podręcznik teologii dogmatycznej. Chrystologia — nauka o Jezusie Chrystusie. Traktat V, Kraków 1998.

Müller G. L., Dogmatyka katolicka, Kraków 2015.

Paciorek A., Q — Ewangelia Galilejska, Lublin 2001.

Paciorek A., Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdziały 1–13, Częstochowa 2004 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 1/1).

Paciorek A., Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia, Częstochowa 2015.

Pałucki J., Doświadczenie kuszenia Jezusa na pustyni szkołą chrześcijańskiego doskonalenia na podstawie komentarza św. Ambrożego do Ewangelii według św. Łukasza, „Vox Patrum” 59 (2013), s. 179–196.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2018.

Romaniuk K., Co to jest źródło Q?, Warszawa 1983.

Romaniuk K., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1, Poznań–Kraków 1999.

Seweryniak H., Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001.

Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech ewangelii, red. J. B. Green, Warszawa 1997.

Szymik J., Theologia Benedicta, t. 3, Katowice 2012.

Weiser A., Teologia Nowego Testamentu. Cztery ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Jana i Apokalipsa św. Jana, Kraków 2011.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 13

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.