Textus et Studia

Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czasopismo "Textus et Studia" jest indeksowane w bazach: Index Copernicus i ERIH PLUS.

 


Nr 3(27) (2021)


Okładka