Analisi e rappresentazione cartografica delle spartizioni polacche nella manualistica scolastica e storiografia comunista e postcomunista

Mirela Marta Banach

Abstrakt


Analysis and cartographic representation of the Polish Partitions in school manuals and the communist and post-communist historiography
The overall purpose of this comparative study is to analyze the substantial differences that emerge in the treatment of the Polish Partitions by the Marxist school manual in its various editions of the same content, with respect to the 1991 text of “transition” – in perpetuated oscillation between the will to fill the void of the historical inattention overcome in the aftermath of the collapse of the Berlin Wall and the inability to fill it up – and that of the “Nowa Era” history manual – one of the most widely adopted by secondary schools in Poland – that encapsulates the contributions of new historiography by turning on the spotlight on unprecedented interpretative evaluations. The non-unitarity of the historiographic analysis of the matter in question is further confirmed by the analysis of the map sources of the respective manuals, revealing the partial nature of the cartographic document whose deliberate deformations lead to  merely ideological denotations.


Słowa kluczowe


rozbiory Polski; kartografia; historiografia; historia; transkrypcje szkolne; transformacja; komunizm; postkomunizm; Bar (konfederacja); Targowica (konfederacja); Kościuszko (powstanie)

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Bardach J. et al., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1985.

Blaustein A.P., Constitutions of the world, Buffalo 1993.

Boria E., Cartografia e Potere, Segni e rappresentazioni negli atlanti italiani del Novecento, Novara 2011 (prima ed. 2007).

Casti E., L’ordine del mondo e la sua rappresentazione. Semiosi cartografica e autoreferenza, Milano 1998.

Cegielski T., Zielińska K., Historia 2. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla klasy II liceum ogólnokształcącego, wyd. 1, Warszawa 1991.

Chodźko L., Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne 1762–1862 par le comte d’Angeberg, Paris 1862.

Farinelli F., I segni del mondo, Roma 1992.

Gierowski J.A., Historia Polski 1764–1864, Warszawa 1987.

Gierowski J., Leszczyński J., Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1976.

Gierowski J., Leszczyński J., Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1984.

Gierowski J., Leszczyński J., Historia dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1987.

Grygorenko W., Kartografia polska: materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu „Historia kartografii”, Warszawa 1997.

Harley J.B., The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography, Chicago 1987.

Hillar M., The Polish Constitution of May 3, 1791: Myth and Reality, «The Polish Review» 1992, Vol. 37, No. 2, pp. 185–207.

Klint P., Galik P., Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, cz. 2: Zakres rozszerzony, Warszawa 2014.

Koneczny F., Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Lublin 1999.

Leśnodorski B., Konstytucja 3 maja 1791, Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, J. Kowecki (a cura di), Warszawa 1981.

Lukowski J., Zawadzki H., A Concise History of Poland, Cambridge 2006 (trad.it. Polonia, Il paese che rinasce, Trieste 2009).

Nanke C., Piotrowicz L., Semkowicz W., Mały atlas historyczny, Warszawa–Wrocław 1984.

Olszewski H., Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii politycznoprawnej w dawnej Polsce, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych» 1991, z. 28, pp. 209–218.

Ogonowski Z., Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992.

Palka B.M., La Costituzione Polacca del 3 maggio 1791: tra tradizione e modernità, «Historia Constitucional» 2005, n. 6, Revista electrónica, pp. 285–329.

Rousseau J.-J., Considerazioni sul governo di Polonia e sulla sua progettata riforma [in:] Scritti Politici di Jean-Jacques J. Rousseau, P. Alatri (a cura di), Torino 1970, pp. 1125–1215.

Schmitt H., Dzieje panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, vol. 1, Lwów 1868.

Sienkiewicz W., Historia świata. Atlas ilustrowany, Warszawa 2010–2011.

Sucheni-Grabowska A., Walka o demokrację szlachecką [in:] Polska w epoce odrodzenia, A. Wyczański (a cura di), Warszawa 1970, pp. 9–67.

Topolski J., Zarys dziejów Polski, Warszawa 1986.

Wawrzyniak J., La Polonia e le sue costituzioni dal 1791 ad oggi: le radici istituzionali della svolta polacca, Rimini 1992.

Wood D., The Power of Maps, London 1993.
Copyright (c) 2019 Mirela Marta Banach