Siedemnastowieczne Nabożeństwo abo pozdrowienie Błogosławionej Bronisławy. Szkic teolingwistyczny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.09405

Słowa kluczowe:

modlitwa prośby, norbertanki, błogosławiona Bronisława, język kultu

Abstrakt

The paper reads the meanings contained in the language of the seventeenth century prayer entitled Devotion or Greetings to Blessed Bronisława. The text of the prayer comes from the manuscript prayer book held in the convent of the Norbertine nuns in Krakow in Zwierzyniec. The analysis showed that both the structure of the text and the meanings embedded in its linguistic layer do not differ from the prayers created in the circle of the Premonstratensian monastery. The text represents a prayer of petition addressed to God through Bronisława’s intercession for the necessary favors for the congregation, which will allow the nuns to imitate the life and virtues of Blessed Bronisława.

Bibliografia

Źródła niedrukowane

Archiwum Norbertanek Zwierzynieckich [ANZ]

sygn. rkps nr 42, Teresa Petrycówna, Kronika, Kraków XVII w.

sygn. rkps nr 589, Krystyna Szembekówna, Modlitewnik, Kraków XVII w.

sygn. rkps nr 595, Teresa Petrycówna, Pobudki do zakonnego życia, Kraków XVII w.

Źródła drukowane

Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1980.

Nowy Testament Pana naszego Iezusa Chrystusa, tłum. J. Wujek, Lwów 1839.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 6 XI 2003 roku, https://lso.tarnow.pl/index.php/pobieralnia/materialy-na-kurs-ceremoniarza.html?download=47:owmr-smartfony [dostęp: 22.07.2022].

Verbi Sponsa. Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek, Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Poznań 1999.

Literatura

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, K. Polański (red.), Wrocław 1993.

Gogola J.W., Od objawienia do zjednoczenia. Wykład teologii modlitwy, Kraków 2005.

Goldstrom D., Duchowość norbertańska duchowością eucharystyczną, Kraków 1991.

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Knapiński W., Św. Norbert i jego czasy. Początki norbertańskich klasztorów w cyrkarii polskiej i nieco z ich dziejów, Warszawa 1884.

Makuchowska M., Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1988.

O’Collins G., Farrugia E.G., Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, Kraków 2002.

Rajman J., Przyczynek do zagadnienia duchowości zakonu św. Norberta w Polsce, „Nasza Przeszłość”, 97 (2002), s. 5–27.

Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–39, M.R. Mayenowa, F. Pepłowski (red.), Wrocław 1966.

Słownik staropolski, S. Urbańczyk (red.), Wrocław–Kraków 1953–2002.

Stefaniak P., Przesławna Patronka Miasta Krakowa Błogosławiona Bronisława, Kraków 2020.

Szelińska W., Bł. Bronisława z Krakowa. Życie i kult bł. Bronisławy, norbertanka.blogspot.in [dostęp: 12.07.2022].

Wielki słownik języka polskiego PAN, P. Żmigrodzki (red.) – wydanie internetowe.

Wierusz-Kowalski J., Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego, Warszawa 1973, Studia Religioznawcze PAN, t. 6.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-30

Numer

Dział

Artykuły