Tom 48 (2016)

Spis treści

Teologia

Uwagi na temat możliwości rozróżniania między „formą” a „sensem” ekspresji religijnej PDF
Bogumił Chmiel 7-23
Antydemoniczny charakter sakramentu chrztu świętego i sakramentu bierzmowania PDF
Marta Ficoń 25–40
Pedagogiczne aspekty duszpasterskiej działalności bł. ks. Władysława Bukowińskiego PDF
Grzegorz Godawa 41–55
Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Historia i praktyka PDF
Krzysztof Gryz 57-83
Formuły trynitarne we wschodnich i zachodnich modlitwach eucharystycznych PDF
Janusz Królikowski 85-105
Bóg i mass media w orędziach papieża Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu PDF
Wojciech Misztal 107-123
Błogosławiony Jan Duns Szkot o możliwości przyjęcia komunii świętej w stanie grzechu śmiertelnego. Analiza w kontekście współczesnych dyskusji teologiczno-dyscyplinarnych PDF
Krzysztof Niewiadomski 125-140
Przepowiadanie do ludzi w podeszłym wieku PDF
Henryk Sławiński 141-161
Jana Pawła II rozumienie człowieka jako wkład do wychowania do wartości na rzecz formacji do życia w rodzinie, narodzie i Kościele PDF (Deutsch)
Józef Stala 163-175
Argumenty na nieistnienie Boga wobec teo-ontologii trynitarnej PDF
Jan Strumiłowski 177-193
Perspektywy dla dziewic konsekrowanych żyjących w świecie wynikające z duchowości monastycznej PDF
Beata Stypułkowska 195-222
Wybrane problemy społeczne rodzin w oglądzie Jerzego Popiełuszki – diagnoza, ocena, próba rozwiązań. Studium socjologiczne PDF
Dariusz Tułowiecki 223-254
Zmysły duchowe w duchowości chrześcijańskiej PDF
Wojciech Zyzak 255-276

Filozofia

Negacja w języku teologii PDF
Adam Olszewski 279-294

Historia

Parafia Wadowice w latach 1957–1960. Wspomnienia wikariusza PDF
Adam Kubiś 297-309

Prawo kanoniczne

Metody odkrycia prawdy procesowej przez sędziego w kanonicznym procesie małżeńskim PDF
Aleksandra Brzemia-Bonarek 313-329
Zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w świetle jego aktualnego Statutu PDF
Jan Dyduch 331-343
Kanoniczne spojrzenie na statystyczne badanie skuteczności duszpasterskiej: komunia święta PDF
Piotr Kroczek, Paweł Ulman 345-360
Papieska elekcja i posługa w dokumentach soboru we Florencji PDF
Wojciech Medwid 361-382
The legislation of emperor Justinian (527–565) and itsPrawodawstwo cesarza Justyniana (527–565) i jego recepcja w rejonie karpacko-najdunajsko-pontyckim reception in the Carpathian-Danubian-Pontic space PDF (English)
Cătălina Mititelu 383-397

Kronika

Chronica PDF (English)
Jan Daniel Szczurek 401-461