Tom 49, Nr 1 (2019)

Spis treści

Artykuły

Dianoia w Etykach Arystotelesa PDF
Wojciech Kleofas Gródek 7-26
Co by było, gdyby… próbowano nie popełniać błędu naturalistycznego? PDF
Michał Dudek 27-43
Agatologiczne implikacje paradoksu „walki transcendentaliów” u Hansa Ursa von Balthasara i Józefa Tischnera PDF
Lech Wołowski 45-64
Fenomenologia i twarz innego. Kontrowersje wokół Lévinasa PDF
Marek Drwięga 65-87
Applied ethics, i.e. the issue of norms and values in the choices of everyday life PDF (English)
Justyna Stecko 89-99
Zasada równego traktowania a sprzeciw sumienia PDF
Krzysztof Jaworski 101-121
Wzory osobowe polityka w kodeksach etycznych radnych PDF
Tomasz Czakon 123-142
Rola etosu mieszczańskiego w badaniach naukowych. Krótki esej o rzetelności i uczciwości PDF
Magdalena Żardecka 143-160
Uczciwość a ideały społeczne. W poszukiwaniu nowego wzorca PDF
Władysław Zuziak 161-179
Polityka jako „dobra robota”, czyli podstawy skutecznego przywództwa PDF
Sławomir Drelich 181-204
Uczciwość, rzetelność, doskonałość PDF
Witold Nowak 205-220
Uczciwość i rzetelność w zawodzie prawnika PDF
Izabela Tomala 221-233

Recenzje i sprawozdania

Istnienie, człowiek, moralność. Recenzja książki: W. Kmiecikowski, Istnienie, człowiek, moralność. Studia z dwudziestowiecznej filozofii polskiej, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, Chojnice 2017 PDF
Piotr Duchliński 237-244