Polonia Sacra

"Polonia Sacra" publikuje artykuły, sprawozdania i recenzje z dziedziny teologii.


Tom 22, Nr 5 (2018): Bibliografia

Spis treści

Artykuły tematyczne

The Concise History of the Theological Journal “Polonia Sacra”: A Hundred Jubilee PDF (English)
Henryk Sławiński 5-16
„Polonia Sacra” – w stulecie pierwszego numeru PDF
Barbara Bonar 17-32
Bibliografia zawartości czasopisma „Polonia Sacra” za lata 1918–2017 PDF
Barbara Bonar 33-114