Ksiądz Stanisław Piotrowski, apostoł Kalisza

Janusz Stańczuk

Abstrakt


Ks. Stanisław Piotrowski (1912–1998) był cenionym i charyzmatycznym duszpasterzem. Jest jednym z wybitniejszych kapłanów drugiej połowy XX wieku, zaangażowanym w religijną, społeczną i kulturalną edukację młodzieży. Według jego opinii kultura powinna być silnie obecna w ewangelizacji i nauczaniu katechetycznym. Był współautorem pierwszego zintegrowanego programu przygotowania do sakramentu małżeństwa. Jest także przykładem życia osobistego opartego na wyrzeczeniu i umiłowaniu ubóstwa. Każdy, kto zajmuje się duszpasterstwem młodzieży, może znaleźć inspirację w życiu i pismach ks. Piotrowskiego.


Słowa kluczowe


ksiądz Stanisław Piotrowski; teologia; młodzież; rodzina; kultura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąk J., Piotrowski Stanisław, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w ­latach 1945–1989, t. 2, red. J. Myszor, Warszawa 2003.

Bielecki S., Znaki czasu i ich rozpoznawanie, w: Teologia pastoralna, t. 1, red. R. ­Kamiński Lublin 2006.

Charytański J., Zmagania o kształt katechezy w Polsce. Długa wspólna droga, Kraków 2001.

Dawson Ch., Religia i kultura, J. W. Zielińska, Warszawa 1959.

Dudziński W., Pierwszy taki Sacrosong, „Niedziela” 2009 nr 20.

Dutkiewicz B., Wartości „sacrum” a problemy ekspresji muzyczno-ruchowej, w: Sacrum ‒ sztuka ‒ wychowanie, red. W. A. Sacher, Kraków 2006.

Frątczak W., Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej, Włocławek 2008.

Jan Paweł II, List do artystów (4.04.1999), Wrocław 2005.

Majdański K. bp, Życie – jak szarża ułańska, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.

Maritain J., Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, Warszawa 1981.

Muszyński H. bp, Jeden z najbardziej niezwykłych ludzi, których spotkałem, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.

Piechota E., Co pamiętam?, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.

Piotrowski S., Duszpasterz i duszpasterstwo, t. 1‒2, Włocławek 1956‒1958.

Piotrowski S., Jak gotyckie katedry, w: Facere voluntatem Tuam. [Księga Jubileuszowa ku czci ks. arcybiskupa K. Majdańskiego], red. J. A. Kłys i in., Szczecin 1995.

Piotrowski S., Kluczyk do telewizora, „Gość Niedzielny” 37 (1968) nr 29.

Piotrowski S., Miłosierdzie, „Ład Boży” 8 (1952) nr 18.

Piotrowski S., Myśli do kazania na Boże Narodzenie, „Wiadomości Duszpasterskie” 1951 nr 13 [Podp: Ks. F. Foks].

Piotrowski S., Na drodze nowej ewangelizacji, wywiad z ks. Piotrowskim przeprowadziła E. Placińska, „Ład Boży” (dodatek do „Niedzieli”) 1998 nr 5, s. VII.

Piotrowski S., Na ringu, Kalisz 1992.

Piotrowski S., Poradnictwo parafialne dla małżeństw, „Ateneum Kapłańskie” 50/56 (1958) z. 2 (295), s. 248‒257.

Piotrowski S., Święty Józef na dziś i na jutro, Kalisz 1990 [br. aut.].

Piotrowski S., Wandzia Brodzikowska, Włocławek 1952 [Mps ilustr. w BSWł, sygn.: M 96].

Piotrowski S., W służbie, Kalisz 1998.

Piotrowski S., Zerwane okowy, Kalisz 1998.

Piotrowski S., Z grodu św. Józefa pielgrzymka do grobu św. Piotra, Kalisz 1988 [br. aut.].

Plota J., Duszpasterz, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912–1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.

Poniński A., Piotrowski Stanisław, w: Słownik polskich teologów katolickich 1995‒2003, t. 9, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 497‒500.

Rulka K., Ludwiczak J., Publikacje ks. Stanisława Piotrowskiego, w: Służył w prostocie i miłości: księga pamiątkowa ku czci ks. Stanisława Piotrowskiego (1912‒1998), red. S. Olejnik, J. Plota, Kalisz 2003.

Stańczuk J., Stanisław Piotrowski. Kapłan– harcerz – wychowawca, Warszawa 2013.
Copyright (c) 2020 Janusz Stańczuk