Miłosierdzie jako termin teologiczny

Wojciech Zyzak

Abstrakt


 Autor artykułu analizuje różne znaczenia terminu „miłosierdzie”. Rozpoczyna od starożytnego użycia tego słowa przez filozofów pogańskich. To stanowi tło analizy terminu w Starym i Nowym Testamencie. Biblijne źródła prowadzą do dogmatycznych podstaw Bożego Miłosierdzia i pozwalają ukazać etyczne i moralne aspekty ludzkiego miłosierdzia. Z ostatnim ściśle związany jest społeczny wymiar miłosierdzia oraz jego pastoralny, liturgiczny, psychologiczny i prawny aspekt. Autor omawia także znaczenie miłosierdzia w duchowości i sztuce chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe


Boże miłosierdzie; duchowość; Stary Testament; Nowy Testament

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.

Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Poznań 2003.

Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur, Kraków 2011.

Drzyżdżyk S., Haberka S., Nadzieja czy apokatastaza? Refleksje nad eschatologią Wacława Hryniewicza, „Polonia Sacra” 14 (32) 2010 26 (70), s. 127–143.

Machniak J., Doświadczenie Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia u bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, Kraków 1998.

Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1989 (Homo Meditans, 5).

Scheeben M. J., Handbuch der Katholischen Dogmatik, t. IV, Freiburg 1948.

Seremak W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin 2001.

Skawroń J., Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007.

Tischner J., Drogi i bezdroża miłosierdzia, Kraków 1999.

Ukleja R., Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie, Wrocław 1997.

Warchoł P., Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2007.

Witko A., Obraz Bożego Miłosierdzia, Kraków 2004.

Zabielski J., Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok 2006.
Copyright (c) 2015 Wojciech Zyzak