Tom 24, Nr 3 (2020)

Rozeznawanie duchowe

Spis treści

Artykuły tematyczne

Rozeznawanie woli Bożej według św. Ignacego Loyoli PDF
Wacław Królikowski 5-24
The Discernment of the Deceits of the Devil in angelum lucis according to St. Ignatius of Loyola and St. John of the Cross PDF (English)
Juan Manuel Rossi 25-38
Everything Done with a Pure Intention is Perfect Love. Elements of Discernment of the Spirits in Santa Teresa de Jesús PDF (English)
Filip De Rycke 39-56
Beauty as a Criterion of Spiritual Discernment: an Outline of a Theory and Practice PDF (English)
Bernard Łukasz Sawicki 57-78
Rozeznawanie duchowe w kontekście Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej PDF
Sławomir Płusa 79-92
Wybrane aspekty rozeznawania duchów na podstawie pism św. Faustyny PDF
Józef Pochwat 93-109
„Rozeznawanie duchów” (διάκρισις) według św. Doroteusza z Gazy (505–560/580) PDF
Dariusz Kasprzak 111-126
Modlitwa o dar rozeznawania woli Boga (Flp 1, 9–11) PDF
Anna Emanuela Klich 127-146
Duszpasterskie rozeznawanie wspólnotowe: od rozeznawania wspólnotowego do wspólnoty rozeznającej PDF
Arkadiusz Cygański 147-162

Poszukiwania teologiczne

Obecność i działanie Ducha Świętego w Eucharystii a postawy duchowe kapłana i wiernych PDF
Stanisław Zarzycki 165-184
Stygmatyzacja a dobrostan chorych psychicznie – aspekty pastoralne PDF
Jan Klimek 185-201