Septuaginta – pragnienie poznania Biblii

Piotr Łabuda

Abstrakt


The Septuagint which contains texts not presented in the Hebrew Bible is at the same time its formal and ancient translation. It is not just an interpretation either. It is not meant only for the ancient societies, but should be treated as a valuable Text by contemporary people as well. The Book was created as a result of the need to learn the Bible. The Septuagint made the texts of the Hebrew Bible accessible for both the Jews and the Greeks. The Greek Bible became useful for literary, legal and synagogical purposes. Undeniably it helped people get closer to the mystery of Jesus Christ.


Słowa kluczowe


Septuaginta; natchnienie; Stary i Nowy Testament; tłumaczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. J. M. Szymusiak, S. Głowa, Poznań 1964.

Chrostowski W., Literatura targumiczna a Septuaginta, „Collectanea Theologica” 63 (1993) z. 3, s. 49–68.

Chrostowski W., Przedmowa redaktora naukowego „Prymasowskiej Serii Biblijnej, [w:] R. Popowski, Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, Warszawa 2014, s. XII–XIII.

Collins R. F., Natchnienie biblijne, [w:] Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, przekł. K. Badrski i in., Warszawa 2001, s. 31–32.

Frankowski J., List Arysteasza, czyli legenda o powstaniu Septuaginty, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1 (1972), s. 12–22.

Kubiak Z., Literatura Greków i Rzymian, Kraków 2013.

Łabuda P., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, [w:] Poznając Biblię. Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. P. Łabuda, Tarnów 2010, s. 134–136.

Łukaszewicz A., Egipt Greków i Rzymian, Warszawa 2006.

Meleze-Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana. Tło Nowego Testamentu, t. 3, Kraków 2000.

Mielcarek K., Język Septuaginty i jego wpływ na autora Trzeciej Ewangelii, „Roczniki Teologiczne KUL” 49 (2002) z. 1, s. 33–47.

Mielcarek K., Ku nowej koncepcji natchnienia LXX, „Roczniki Teologiczne KUL” 48 (2001) z. 1, s. 5–25.

Muszyński H., Charyzmat natchnienia biblijnego, [w:] Wstęp ogólny do Pisma Świętego. Wstęp do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań–Warszawa 1986, s. 37.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele, Kielce 1993.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1994.

Świderkówna A., Rozmów o Biblii ciąg dalszy, Warszawa 1996.
Copyright (c) 2016 Piotr Łabuda