Kryzys nadziei i zadanie filozofii w myśli Józefa Tischnera

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59108

Słowa kluczowe:

kryzys, nadzieja, Tischner, filozofia dramatu, agatologia, łaska, Bóg

Abstrakt

Kryzys nowoczesności jest kryzysem fundamentalnym, jest bowiem, jak uważa Józef Tischner, kryzysem nadziei. Zadaniem współczesnego człowieka jest przezwyciężenie tego kryzysu, a filozofia może w tym dopomóc – ponieważ myśl może sięgnąć do źródłowego doświadczenia nadziei, może odnaleźć te pokłady rzeczywistości, które umożliwiają odnowienie nadziei. W takiej perspektywie Tischnerowska filozofia dramatu i agatologia – a więc myślenie skupione na analizie i interpretacji dramatu ocalenia i zguby, a także na ujawieniu swoistej logiki tego, co ponad bytem i byciem – prowadzą do możliwości przezwyciężenia naznaczonej kryzysem sytuacji współczesnego człowieka. W rzeczywistości wydaje się nieusuwalnie tkwić nieredukowalny element dobra.

Biogram autora

  • Tomasz Niezgoda - Uniwersytet Jagielloński

    Tomasz Niezgoda – doktor, asystent w Zakładzie Filozofii i Socjologii Religii Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał pracę doktorską poświęconą doświadczeniu transcendencji
    w filozofii Erica Voegelina. Do obszaru jego zainteresowań należą fenomenologia i hermeneutyka (przede wszystkim religii), a także kwestia eschatologii jako filozoficznego toposu.

Bibliografia

Glinkowski W., Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera, Łódź 2004.

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Toruń 1999.

Levinas E., Bóg i filozofia, w: O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 113–143.

Levinas E., Etyka i nieskończony, przeł. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1985.

Ponikło T., Tischner. Nadzieja na miarę próby. Ostatnie słowa, Kraków 2020.

Tarnowski K., Bóg u Levinasa i Tischnera, w: Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009, s. 367–384.

Tischner J., Czym jest filozofia, którą uprawiam, w: Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 5–10.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.

Tischner J., Impresje aksjologiczne, w: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975, Kraków 1992, s. 162–182.

Tischner J., Inny. Eseje o spotkaniu, Kraków 2017.

Tischner J., Kryzys myślenia, w: O kryzysie, red. J. Białostocki i K. Michalski, przeł. A. Kluba, Wiedeń 1990, s. 85–94

Tischner J., Myślenie religijne, w: Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 370–396.

Tischner J., Myślenie z wnętrza metafory, w: Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 510–526.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 2012.

Tischner J., Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006.

Tischner J., Wiązania nadziei, w: Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 294–310.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 186

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.