Dramaturgia artykułu 17. kodeksu etyki lekarskiej. Ujęcie sytuacji niepomyślnych rokowań z wykorzystaniem aksjologii Józefa Tischnera

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59110

Słowa kluczowe:

aksjologia, kodeks etyki lekarskiej, etos, Józef Tischner, filozofia dramatu

Abstrakt

Tekst prezentuje interpretację aksjologicznego tła artykułu 17. kodeksu etyki lekarskiej, w której wykorzystane są przede wszystkim elementy filozofii wartości Józefa Tischnera. Autor posługuje się pojęciami aksjologii, by opisać szczególną dynamikę deontologii zawartej w artykule dotyczącym sytuacji informowania pacjenta o niepomyślnych rokowaniach co do jego stanu zdrowia. Zamiast opisów powszednich sytuacji tego typu, czytelnik otrzymuje inspirowaną przede wszystkim filozofią Tischnera rekonstrukcję układu wartości i roszczeń, w którym znajduje się lekarz.

Biogram autora

Marcin Jaranowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Marcin Jaranowski – dr hab. filozofii, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszary jego zainteresowań stanowią przede wszystkim filozofia zła oraz etyka sytuacyjna. Autor między innymi
książki Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji „ocalonych” (Toruń 2015).

Bibliografia

Blackburn S., Dictionary of Philosophy, Oxford–New York 1996.

Hildebrand D. von, Fundamentalne postawy moralne, tłum. E. Seredyńska, w: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 11–52.

Hołub G., Godność pacjenta jako człowieka – norma podstawowa etyki lekarskiej, https://www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/89635,godnosc-pacjenta-jako-czlowieka-norma-podstawowa-etyki-lekarskiej (16.09.2013).

Kapuściński R., Ten inny, Kraków 2006.

Kodeks Etyki Lekarskiej, https://nil.org.pl/uploaded_images/1574857770_kodeks-etyki-lekarskiej.pdf (01.03.2021).

Lazari-Pawłowska I., Etyka zawodowa, „Etyka” 4 (1969), s. 58–90.

Lazari-Pawłowska I., Etyka zawodowa bez kodeksu, „Etyka” 27 (1994), s. 177–180.

Lazari-Pawłowska I., Etyki zawodowe jako role społeczne, w: Etyka. Pisma wybrane, red. P. J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 84–91.

Lazari-Pawłowska I., Problemy etyki sytuacyjnej, w: Etyka. Pisma wybrane, red. P. J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 42–58.

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Rodziński A., U podstaw kultury moralnej, „Roczniki Filozoficzne” 16 (1968) nr 2.

Sikora A., Pojęcie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle etyki zawodowej, „Poznańskie Studia Teologiczne” 13 (2002), s. 95–109.

Szewczyk K., Profesjonalna etyka lekarska: uzasadnienie jej odrębności oraz miejsca w edukacji etycznej studentów medycyny i lekarzy, „Diametros” 18 (2021), s. 33–70.

Tischner J., Etyka wartości i nadziei, w: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984, s. 55–149.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2006.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2005.

Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2005.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2000.

Thomas W. I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, tłum. M. Metelska, Warszawa 1976.

Tomaszewski T., Człowiek w sytuacji, w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1982, s. 17–36.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły