Próba interpretacji fenomenu wojny w świetle wybranych koncepcji filozoficznych Józefa Tischnera

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.60211

Słowa kluczowe:

wojna, Józef Tischner, filozofia dramatu, zło, dialog

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie próby interpretacji fenomenu wojny, wykorzystując wybrane koncepcje filozoficzne Józefa Tischnera. Interpretacja prowadzi do wniosków, że: (1) źródłowym casus belli jest odmowa drugiemu prawa do istnienia, (2) zło wojny polega na zaburzeniu relacji dialogicznej i w konsekwencji na emanacji zła na ziemię jako scenę dramatu, (3) zakończenie działań wojennych na scenie dramatu nie gwarantuje trwałego pokoju – potrzeba jeszcze odbudować relację dialogiczną. 

Bibliografia

Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2011.

Byli chłopcy byli (2005), Studio filmowe Ratujmy Wspomnienia, https://www.youtube.com/watch?v=FuyyQKXYNHA (01.09.2022).

Hobbes T., Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2009.

Kant I., O wiecznym pokoju, tłum. F. Przybylak, Wrocław 1995.

Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku, Dz. U. z 1956 roku Nr 38 poz. 71.

Listkowska B., Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera, „Przegląd Pedagogiczny” (2020) nr 1, s. 85–99.

Machiavelli N., Książę, tłum. C. Nanke, Kęty 2018.

Pala A., Dynamizm człowieka w ujęciu filozoficznym Karola Wojtyły i Józefa Tisch­nera, Kraków 2019.

Platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg „Praw”, t. 1, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958.

Sun Zi, Sztuka wojenna, tłum. R. Stiller, Kraków 2019.

Tischner J., Alfabet Tischnera, wybrał i opracował W. Bonowicz, Kraków 2012.

Tischner J., „Etyka solidarności” oraz „Homo sovieticus”, Kraków 2005.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2012.

Tischner J., Kłoczowski J. A., Wobec wartości, Poznań 2001.

Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2013.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 2015.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 2012.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły