Prolegomena do filozofii gór Józefa Tischnera

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.59109

Słowa kluczowe:

filozofia gór, filozofia Józefa Tischnera, wolność, piękno

Abstrakt

Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie o możliwość sformułowania Józefa Tischnera filozofii gór. Podstawą refleksji jest niewielka „próbka” tekstów Tischnera, których analiza pozwala na wskazanie drogi prowadzącej do sformułowania tej filozofii.

Biogram autora

  • Tadeusz Sierotowicz - Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

    Tadeusz Sierotowicz – zajmuje się filozofią nauki, zwłaszcza w aspekcie jej relacji z teologią, literaturą oraz dydaktyką matematyki i fizyki; tłumacz literatury filozoficznej. Autor publikacji dotyczących Galileusza i tłumacz jego dzieł na język polski. Współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie oraz z Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano (Włochy). Obecnie przygotowuje włoską edycję Sporu o istnienie człowieka i Historii filozofii po gòralsku ks. prof. Józefa Tischnera oraz krótkie wprowadzenie do filozofii Hansa Urs von Balthasara.

Bibliografia

Balthasar H. U. von, Teologika, t. 1: Prawda świata, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Berner U., Mountains as sacred spaces, „Culture and Religion” 21 (2020) nr 1, s. 18–30, https://doi.org/10.1080/14755610.2020.1858545.

Bonowicz W., W głąb siebie, czyli jak to było z „Historią filozofii po góralsku”, w: J. Tischner, Historia filozofii po góralsku, Kraków 2018, s. 167–184.

Calasso R., Il libro di tutti i libri, Milano 2019.

Ceriello L. C., Descent from the peak: mystical navigations of paradox and trauma on the down-climb, „Culture and Religion” 21 (2020) nr 1, s. 86–99, https://doi.org/10.1080/14755610.2020.1858551.

Chwin S., Zwodnicze piękno, Kraków 2016.

Cognetti P., Le otto montagne, Torino 2016.

Cognetti P., Osiem gór, tłum. T. Kwiecień, Katowice 2018.

Daumal R., Il Monte Analogo, Milano 2020.

Kot D., Filozofowie i górale, w: J. Tischner, Historia filozofii po góralsku, Kraków 2018, s. 139–165.

Macfarlane R., Montains of the Mind, London 2008.

Macfarlane R., Góry. Stan umysłu, tłum. J. Konieczny, Poznań 2018.

Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, red. D. Zańko, J. Gowin, Kraków 1999.

Rogowski R. E., Mistyka gór, Wrocław 1983.

Tischner J., Inny. Eseje o spotkaniu, Kraków 2017.

Tischner J., Wolność człowieka gór, Kraków 2021.

Tomatis F., Filosofia della montagna, Milano 2008.

Wołowski L., Problem niezależności refleksji dramatycznej Józefa Tischnera od myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara, „Analecta Cracoviensia” 51 (2019), s. 141–160.

Wołowski L., The Paradox of Freedom in the Theodramatic Reflection of Hans Urs von Balthasar against the Background of the Thought of Henri de Lubac and Józef Tischner, „Verbum Vitae” 40 (2022) nr 1, s. 303–333.

Pobrania

Opublikowane

2023-04-03

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 195

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.