Tom 44, Nr 1 (2017)

Spis treści

Artykuły

Antyczna tradycja filozoficznych sposobów życia jako wzorzec dla współczesności PDF
Marcin Subczak 7-31
The Ongoing Miracle and its Historical Roots PDF (English)
Aleksandra Głos 33-46
Realist Phenomenology and Philosophy of Religion. A Critical Reflection PDF (English)
Balázs M. Mezei 47-70
The Demand of the Other in Paul Ricœur’s Philosophical Hermeneutics PDF (English)
Małgorzata Hołda 71-88
Religacja jako przejaw emanacji Boga. Filozofia Xaviera Zubiriego (1898–1983) PDF
Rafał S. Niziński 89-113
Deformacje sumienia. Pseudonormy w ujęciu Dietricha von Hildebranda PDF
Tadeusz Biesaga 115-137
Mistyka św. Jana od Krzyża w filozoficznej koncepcji miłości Karola Wojtyły? PDF
Amadeusz Pala 139-157
Prawda jako subiektywność czy subiektywność prawdy? Problem poznania w filozofii Duńczyka PDF
Katarzyna Krawerenda-Wajda 159-182

Recenzje i sprawozdania

W poszukiwaniu tego, co najbardziej ludzkie. „Spory o naturę człowieka. Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci”, red. nauk. Jarosław Jagiełło, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015, ss. 304 PDF
Przemysław Bukowski 185-197