Religijny portret młodego uczestnika Światowych Dni Młodzieży 2016

Autor

  • Tadeusz Panuś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2289

Słowa kluczowe:

Światowe Dni Młodzieży 2016, religijność młodego katolika, religijny portret, młodzi, Kościół

Abstrakt

W związku z faktem, iż o religijnym obliczu Kościoła w najbliższych dziesiątkach lat decydować będzie obecne pokolenie młodzieży, warto zadać pytanie: jaka jest kondycja religijno­‑moralna współczesnej młodzieży? Znakomitą okazję do przyglądnięcia się tej kondycji stworzyły Światowe Dni Młodzieży, jakie odbyły się pod koniec lipca 2016 roku w Krakowie. Poniższy artykuł, Bazując na badaniach Etapy socjalizacji religijnej i elementy postaw religijnych uczestników Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, które przeprowadził Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce wśród uczestników Światowych Dni Młodzieży, w artykule podjęto próbę nakreślenia religijnego portretu młodego katolika początku XXI wieku.
W artykule tym ukazano genezę, cele, historię Światowych Dni Młodzieży w świecie i w Polsce. Zaprezentowano metodologię badań przeprowadzonych wśród uczestników Światowych Dni Młodzieży latem 2016 roku. Następnie omówiono elementy postaw religijnych, a więc wiarę, utożsamianie się młodych z Kościołem, ukazano praktyki religijne młodzieży, przytoczono opinie młodzieży na tematy moralności, świadomość przynależności młodzieży do parafii i do ruchów religijnych, w końcu zaś stosunek do instytucjonalnego Kościoła.
Podsumowując, należy stwierdzić, że dla życia wiarą, dla świadomego wyznawania jej ważną rolę pełni doświadczenie przynależenia i wspólnoty.

Biogram autora

  • Tadeusz Panuś - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś – kapłan archidiecezji krakowskiej, kierownik Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie; rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

Bibliografia

Odbiór Światowych Dni Młodzieży i jego kulturowe konteksty. Raport z badania uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, http://iskk.pl/kosciol­‑na­‑swiecie/251-world­‑youth­‑day (18.04.2017).

Czas na młodych: idziemy za papieżem Franciszkiem, red. S. de Moustier, przekł. A. Kocot, Poznań 2016.

Czekalski R., Korelacja nauczania religii w szkole z katechezą parafialną, w: Rodzina – szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, pod red. P. Tomasika, Warszawa 2003, s. 59–72.

Długosz A., Młodzieży duszpasterstwo, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. A. Bednarek, Lublin 2008, s. 1444.

Dziedzic J., Religijność a postawy moralne polskiej młodzieży. Refleksja psychologiczno­‑pastoralna, w: Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół jest nadzieją młodzieży?, red. J. Dziedzic, M. Ostrowski, T. Panuś, Kraków 2017, s. 187–204.

Etapy socjalizacji religijnej i elementy postaw religijnych uczestników Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, oprac. W. Sadłoń SAC, Warszawa 2016.

Lipiec D., Teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży, „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 2 (2014), s. 11–12.

Müller Ph., Młodzież i Kościół w Niemczech, w: Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół jest nadzieją młodzieży?, red. J. Dziedzic, M. Ostrowski, T. Panuś, Kraków 2017, s. 61–73.

Ostrowski M., Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień, podczas Światowych Dni Młodzieży, w: Młodzież nadzieją Kościoła – czy Kościół jest nadzieją młodzieży?, red. J. Dziedzic, M. Ostrowski, T. Panuś, Kraków 2017, s. 15–30.

Panuś T., Obraz polskiej młodzieży po piętnastu latach nauczania religii w szkole – wnioski socjologiczno­‑pastoralne, w: Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, red. A. Offmański, Szczecin 2004, s. 83–102.

Pielgrzymka odwagi i nadziei. Franciszek w Polsce z młodzieżą świata, red. J. Sosnowska, Kraków 2016.

Rogaczewska M., Znudzeni rutyną, „W Drodze” 4 (2017), s. 87–88.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły tematyczne

Podobne artykuły

1-10 z 118

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.