About some limitations in researching the human being. Theological perspective

Andrzej Jastrzębski

Abstrakt


Pojęcie osoby przeszło wiele zmian w historii myśli ludzkiej. W tradycji klasycznej osoba jest uważana za substancję. W oświeceniu John Locke przedstawił pogląd, że egzystencja społeczna i świadomość są najważniejszymi właściwościami osoby, co spowodowało możliwość utracenia godności osobowej z powodu braku pewnych dostrzegalnych i możliwych do zaobserwowania cech. Właśnie dlatego w antropologii chrześcijańskiej kładzie się tak duży nacisk na personalizm, który od samego początku stanowi przeciwwagę wobec traktowania ludzi li tylko jako elementów materii, którymi można dowolnie manipulować. W niniejszym artykule przedstawimy taką charakterystykę antropologii, która ukazuje istotne ograniczenie wszelkich prób wyjaśnienia tajemnicy bycia człowiekiem.


Słowa kluczowe


human person; personalism; determinism; mystery

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Häring B., Personalismo in teologia e filosofia, Roma 1979.

Jastrzębski A., (Nie)obecność ciała w wybranych koncepcjach psychologicznych i filozoficznych, w: Człowiek – Medycyna – Wartości, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, Olsztyn 2014, s. 195-210.

Buber M., I and Thou, transl. W. A. Kaufmann, New York 1970.

Buber M., Eclipse of God: Studies in the Relation Between Religion and Philosophy, Atlantic Highland 1988.

Frankl V. E., The Will to Meaning. Foundations and Applications of Logotherapy, New York 1988.

Buber M., The Writings of Martin Buber. Selected, edited, and translated by Will Herberg, New York 1956.

Historisches Wörterbuch der Philosophie, Hrsg. J. Ritter, K. Gründer, Bd. 7, Basel 1989.

Van Kaam A., The Art of Existential Counseling, Pennsylvania 1966.

May R., The Emergence of Existential Psychology, in: Existential Psychology, ed. R. May, New York 1961, p. 11–51.

Tillich P., Pytanie o Nieuwarunkowane, przekł. J. Zychowicz, Kraków 1994.

Stinissen W., Człowiek prawdziwy, przekł. J. Iwaszkiewicz, Poznań 2013.

Vitz P. C., Lynch C. P., Thérèse of Lisieux From the Perspective of Attachment Theory and Separation Anxiety, “The International Journal for the Psychology of Religion” 17/1 (2007), p. 61–80, http://dx.doi.org/10.1080/10508610709336854.

Frankl V. E., Man’s Search for Ultimate Meaning, New York 2000.

Lossky V., The Mystical Theology of the Eastern Church, transl. Fellowship of St. Alban and St. Sergius, London 1957.

Evdokimov P., Woman and the Salvation of the World, transl. A. P. Gythiel, Crestwood 1994.

St. Augustine, The Confessions of St. Augustine, transl. and annoted by J. G. Pilkington, New York 1943.

Marcel G., Homo Viator, transl. E. Craufurd, London 1951.

Marcel G., Being and Having, transl. K. Farrer, London 1965.
Copyright (c) 2019 Andrzej Jastrzębski