Prayers of the Byzantine Liturgy of the Word as an Introduction to Meditation on the Holy Scriptures

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27305

Słowa kluczowe:

liturgia bizantyjska, liturgia słowa, teologia liturgiczna

Abstrakt

Artykuł analizuje modlitwy liturgii słowa w tradycji bizantyjskiej w odniesieniu do medytacji nad Pismem Świętym. Szczególną uwagę autor zwraca na potrzebę przygotowania udziału w liturgii poprzez głębszą znajomość modlitw i patrystycznej tradycji odczytywania Biblii. Na przykładzie poszczególnych modlitw ukazany jest kontekst czytania i komentowania Ewangelii w zgromadzeniu eucharystycznym. Autor zachęca, między innymi, do przemyślenia współczesnego obrzędu liturgii słowa w tradycji bizantyjskiej, który w historycznym procesie formowania się uległ istotnym zmianom, w wyniku czego jego struktura częściowo utraciła swoją pierwotną prostotę.

Biogram autora

  • Vasyl Rudeyko - Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

    Father Vasyl Rudeyko - doctorate in the field of liturgical theology in 2009 (Catholic University in Eichstätt – Ingolstadt, Bavaria). Since 2015 work at the Department of Liturgical Sciences of the Philosophical and Theological Faculty in Lviv (Ukraine). Author and co-author of scientific monographs and articles on the history and theology of the liturgical heritage of the Churches of the Byzantine tradition. Sphere of scientific interests: study of liturgical sources, archeology, musical and textual heritage of Christian Churches, bible studies and studies of culture. Since 2010 member of the yearly international symposium „Ad fontes liturgicos“.  Since 2011 - Deputy Head of the Patriarchal Liturgical Commission of the Ukrainian Greek Catholic Church.

Bibliografia

A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, vol. 1: The Liturgy of the Word, transl. J. Mateos, eds. S. Hawkes-Teeples, T. Hawkes, Virginia, Fairfax 2016.

Daniélou J., The Bible and the Liturgy, Indiana 2001.

Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii, Prawo kanoniczne św. Apostołów, Kary świętych Apostołów dla upadłych, Euchologion Serapiona, S. Kalinkowski (przekład Konstytucji), A. Caba (przekład innych pism), układ i oprac. A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2007.

Lamb J., The Psalms in Christian Worship, London 1962.

Liturgiam authenticam. Instruction on the use of vernacular languages in the publication of the books of the Roman Liturgy, 28.03.2001.

Liubachivskyi M. I., Liturhiina borotba sviatoho Vasyliia z arianizmom: shchodo istorii tekstu liturhii sv. Vasyliia Velykoho, “Naukovi zapysky UKU: Bohoslovia” 7 (2020), p. 44–70.

L’eucologio Barberini Gr. 336, eds. S. Parenti, E. Velkovska, Roma 2000.

Mateos J., Autour d’un projet de restauration de la Liturgie Byzantine, “Proche Orient Chrétien” 7 (1957), p. 250–260.

Mateos J., The Evolution of the Byzantine Liturgy, in: John XXIII Lectures, vol. 1, 1965: Byzantine Christian Heritage, John XXIII Center For Eastern Christian Studies, New York 1966, p. 76–112.

O’Loughlin T., A liturgy of the Word and the words of the liturgy, in: Liturgical Language and Translation: The Issues Arising from the Revised English Translation of the Roman Missal, ed. T. O’Loughlin, Norwich 2014, p. 31–38.

Parsch P., Das Jahr des Heiles, Bd. 1, Klosterneuburg 1933.

Rudeyko V., Sluzhinnia arkhyiereia u bohosluzhbakh dobovoho kola, “Bohosloviia” 71 (2010–2011), p. 12–17.

Rudeyko V., Ty odyn z Sviatoi Troitsi?, “Theologos” 2016, p. 111–125.

Rudeyko V., “Tykhi” molytvy yak dzherelo dlia komentuvannia liturhiinoi tradytsii, in: Liturhiini komentari yak dzherelo liturhiolohii, Lviv 2015, p. 112–122 (Ad Fontes Liturgicos, 5).

The Divine Liturgy of Saint John Chrysostom, Liturgical Texts of the Orthodox Church, Greek Orthodox Archdiocese of America (goarch.org).

Opublikowane

2023-09-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 125

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.