The homily as a way to the synodal Church.The possibility of building a responsible laity

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.28101

Słowa kluczowe:

kazanie, synodalność, retoryka, papież Franciszek, świeccy, władza w Kościele

Abstrakt

Pierwszy Kościół został ukształtowany podczas mowy apostołów podczas Pięćdziesiątnicy. Pierwsze formy ewangelizacji to opowieści o osobistych doświadczeniach z Jezusem. Wraz z powstaniem struktur w Kościele rozwijała się również rola władzy w oficjalnym głoszeniu w nabożeństwach. Spróbujemy pokazać, jak wspólne dzielenie się słowem Bożym jest konieczne do wspólnego uczestnictwa w ofierze Chrystusa na drodze do synodalności. Papież Franciszek zachęca wszystkich do dawania świadectwa Chrystusowi. Będziemy podążać za słowami, które papież Franciszek napisał w “Evangelii Gaudium”: “Nie żąda się od nas, abyśmy byli niepokalani, ale raczej żebyśmy zawsze wzrastali, żyli z głębokim pragnieniem czynienia postępów na drodze Ewangelii i nie opuszczali rąk”. Strach przed utratą kontaktu ze źródłami Objawienia i różnorodnością doświadczeń wiary nie powinien nas powstrzymać od poszukiwania słowa, które, podobnie jak podczas pierwszej Pięćdziesiątnicy, zainspiruje ludzi do życia Ewangelią. Pierwszorzędna odpowiedzialność za większe zaangażowanie wiernych w ofiarę Słowa w naszej liturgii spoczywa na tych, którzy potrafią dzisiaj przemawiać. Wskażemy wytyczne dotyczące sposobów edukacji w celu większego uczestnictwa i otworzymy możliwość zmiany instytucjonalnej poprzez kazanie, tak jak jest to znane dzisiaj. Wskażemy również kilka dobrych praktyk, które odzwierciedlają możliwość edukacji dla świadectwa wszystkich wiernych potrzebnego dla Kościoła synodalnego.

Bibliografia

Abraham G., Clericalism and the need for reform of the post-Tridentine model for the formation of seminarians, “International Studies in Catholic Education” 2 (2020), p. 206–217.

Aristotel, Retorika, Ljubljana 2011.

Beecher P., Homiletics, in: The Catholic Encyclopedia, New York 2021, http://www.newadvent.org/cathen/07443a.htm (27.07.2021).

Catechism of the Catholic Church, https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM (27.04.2023).

Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Homiletic Directory, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20140629_direttorio-omiletico_en.html (27.04.2023).

Delsol Ch., Sovraštvo do sveta, Ljubljana 2019.

Flügge E., Žargon prizadetosti: Kako Cerkev umira zaradi svojega jezika, Ljubljana 2017.

Francis, Evangelii Gaudium, https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (28.04.2023).

Francis, Letter of his Holiness Pope Francis to the People of God, 2018, https://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html (27.07.2021).

Kraner D., Vpliv socialnih reprezentacij o katoliški Cerkvi v Sloveniji na družbene napetost, “Bogoslovni vestnik” 78 (2018) n. 2, p. 611–624.

Kranjc S., Gostoljubje — osebna izkaznica liturgičnega in pastoralnega sodelavca, “Bogoslovni vestnik” 80 (2020) n. 3, p. 489–503.

Nežič Glavica I., Vloga izkustvenega učenja v gestalt pedagoškem modelu učenja in poučevanja po Albertu Höferju, “Bogoslovni vestnik” 79 (2019) n. 1, p. 191–202.

Pagitt D., Preaching Re-imagined, Grand Rapids 2005.

Scholz St., Strukturen im Umbau oder Abbruch? Wandlung und Wallfahrt von Bibelkulturen im digitalen Raum, in: Digitalisierung als Transformation? Perspektiven aus Ethik, Philosophie und Theologie, Hrsg. T. Holischka, K. Viertbauer, Ch. Preidel, Berlin 2022, p. 165–180.

Spadaro A., A Big Heart Open to God: An interview with Pope Francis, 2013, https://www.americamagazine.org/faith/2013/09/30/big-heart-open-god-interview-pope-francis (27.07.2021).

Stark R., The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World’s Largest Religion, New York 2011.

Stark R., The Triumph of Faith Why the World is More Religious Than Ever, Delaware, Wilmington 2015.

Stegu T., Žrtev in pashalna skrivnost ter homilija na Slovenskem, “Bogoslovni vestnik” 76 (2016) n. 2, p. 393–403.

Secretary General of the Synod of Bishops, Vademecum For The Synod On Synodality, https://www.synod.va/en/news/the-vademecum-for-the-synod-on-synodality.html (27.04.2023).

Šeba E., Neke novije komunikacijske teorije i njihova primjena na homiletiku, “Diacovensia” 28 (2020) n. 1, p. 107–127.

Šegula A., Evangelizacija kot ena od poti do enega Boga v sodobnih pastoralnih smernicah, “Bogoslovni vestnik” 78 (2018) n. 2, p. 451–460.

Wooden C., Clericalism: The culture that enables abuse and insists on hiding it, 2018, https://www.americamagazine.org/faith/2018/08/22/clericalism-culture-enables-abuse-and-insists-hiding-it (28.07.2021).

Wooden C., ‘Elitist, clericalist’ church allows abuse to thrive, pope says, 2018, https://www.ncronline.org/news/accountability/elitist-clericalist-church-allows-abuse-thrive-pope-says (28.07.2021).

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Artykuły