„Visitatio Sepulchri” w XV-wiecznej katedrze wawelskiej na podstawie AKKK 47

Autor

  • Piotr Przybysz

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1856

Słowa kluczowe:

Cathedral of Wawel, Holy Week, Lamentatione Iheremiae Prophete, liturgy, manuscript, Middle Ages, notation, tenebrae, the drama of the medieval Church, transcription, Visitatio Sepulcri

Abstrakt

„Muzyka w katedrze na Wawelu w epoce średniowiecza” to cykl publikacji mających na celu ukazanie bogatego dziedzictwa liturgiczno-muzycznego, które przechowywane jest w wawelskim archiwum. Transkrypcje dawnych melodii, które są często zapisane notacją i tekstem mało czytelnym, mają na celu przepisanie tych melodii do notacji kwadratowej (tak zwanej watykańskiej) i w ten sposób zachęcić szersze grono wykonawców do sięgnięcia po ten repertuar. Oddajemy Państwu do rąk transkrypcje Lamentatione Iheremiae Prophete (Lamentacje Jeremiasza), będące częścią Matutinum tenebrarum (Ciemnych jutrzni) oraz dramat liturgiczny Visitaio sepulcri (Nawiedzenie grobu), rozgrywający się w trakcie poranka wielkanocnego przy pustym grobie. Każda z przedstawionych transkrypcji poprzedzona została opisem manuskryptu i zastosowanej w nim notacji, przedstawieniem problemów związanych z transkrypcją, wskazaniem proweniencji liturgicznej (konkretne nabożeństwo Wielkiego Tygodnia) oraz polskim tłumaczeniem tekstów.

Bibliografia

Bartkowski B., Visitatio Sepulchri w polskich przekazach średniowiecznych, [w:] Musica medii aevi IV, red. J. Morawski, Kraków 1973.

Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003.

Boguniowski J., Rozwój historyczny Ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001.

Lewański J., Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.

Lewański J., Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI–XVI w., Lublin 1999.

Liturgia godzin, Poznań 1984.

Nadolski B., Leksykon liturgii, Poznań 2006.

Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884.

Szendrei J., Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku, [w:] Notae musicae artis, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999.

http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1138&page=727&viewmode=overview (23.03.2016).

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Florilegium chorale