Saula Aarona Kripke’go teoria nazw własnych

Autor

  • Damian Wierdak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/sts.4190

Słowa kluczowe:

język, Kripke, nazwa własna, znaczenie

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę nazw własnych w ujęciu S.A. Kripkego, które na gruncie filozofii analitycznej stanowią interesujące, choć niełatwe zagadnienie. Kripke nie tylko redefiniuje nazwy własne, utożsamiając je z desygnatorami sztywnymi, lecz podaje także argumenty przeciw deskrypcjonizmowi oraz stwarza nową teorię referencji nazw własnych. W swojej koncepcji kładzie ogromny nacisk na semantyczny aspekt nazw własnych, co stanowi przełom w badaniach analitycznych podejmujących ich wymiar znaczeniowy.

Bibliografia

Devitt M., Rigid Application, „Philosophical Studies” 125 (2005), s. 139–165.

Hess L., Nazwy własne – fakty i mity, „Filozofia Nauki” 17 (2009), nr 2 (66),

s. 123–128.

Jaszczewski T., Analiza pojęcia człowiek w koncepcji językowej S. Kripke i H. Putnama w świetle współczesnej embriologii i etyki P. Singera, w: Filozoficzne rozważania o naturze człowieka, red. B. Nowak, K. Maciąg, Lublin 2017, s. 46–58.

Kawczyński F., Nazwy własne, w: Przewodnik po filozofii języka, red. I. Odrowąż-Sypniewska, Kraków 2016, s. 67–102.

Kripke S.A., Nazywanie i konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001.

Linsky B., Kripke on Proper and General Names, w: Saul Kripke, ed. by A. Berger, Cambridge 2011, s. 17–48.

Odrowąż-Sypniewska J., Sztywność nazw ogólnych jako identyczność ich abstrakcyjnego desygnatu, „Roczniki Filozoficzne” 52 (2004), nr 2, s. 305–323.

Poller O., Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywizmu, Kraków 2014.

Prechtl P., Leksykon pojęć filozofii analitycznej, tłum. J. Bremer, Kraków 2009.

Skorupski J., Znaczenie, użycie, weryfikacja, w: Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, tłum. P. Kawalec, Lublin 1998, s. 239–280.

Słownik – przewodnik filozoficzny. Osoby – problemy – terminy, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2012.

Stalnaker R., Possible Worlds Semantics: Philosophical Foundations, w: Saul Kripke, ed. by A. Berger, Cambridge 2011, s. 100–115.

Suchoń W., Konieczność i nazywanie, „Kwartalnik Filozoficzny” 11 (2012), z. 4,

s. 11–24.

Szubka T., Analityczna filozofia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1, red.

A. Maryniarczyk, Lublin 2000, s. 204–208.

Ziemiński I., Filozofia analityczna: między pragnieniem prawdy a pokusą zwątpienia, „Diametros” marzec (2012), nr 23, s. 182–189.

Pobrania

Numer

Dział

Filozofia