Droga duchowa Hansa Ursa von Balthasara – lata 1940–1988

Wojciech Gałda

Abstrakt


Hans Urs von Balthasar był jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku. Jego biografia stanowi interesujące wprowadzenie zarówno do jego oryginalnego teologicznego dorobku, jak i do zrozumienia zasadniczych motywów całej XX-wiecznej teologii. Okres przypadający na lata od 1940 do 1988 to czas w życiu von Balthasara obfitujący w ważne wydarzenia i spotkania z osobami, które decydująco wpłynęły na jego losy i teologiczną twórczość. W tym czasie Balthasar związał się z miejscem, z którym najczęściej jest kojarzony, tzn. z Bazyleą w Szwajcarii. Tam właśnie poznał Adrienne von Speyr. Spotkanie to miało kapitalne znaczenie zarówno dla jego dzieła, jak i dla jego osobistej biografii (zwłaszcza doprowadziło go do trudnej decyzji opuszczenia szeregów Towarzystwa Jezusowego).
Owocem ich – według oceny Balthasara – wspólnego posłannictwa było powstanie nowej wspólnoty (Johannesgemeinschaft), nowego wydawnictwa (Johannes Verlag), a przede wszystkim nowej myśli teologicznej, które inspirował św. Jan Apostoł. Jest to także oczywiście czas II Soboru Watykańskiego, który miał wielkie znaczenie dla życia i dzieła von Balthasara. Te i inne ważne wydarzenia i spotkane osoby pomagają nam zrozumieć, jak doszło do napisania słynnej Balthasarowskiej „trylogii” (Estetyka teologiczna, Teodramatyka i Teologika), skąd płynęły inspiracje do Teologii Wielkiej Soboty i co doprowadziło do wyrażenia myśli chrześcijańskiej przy pomocy instrumentarium zaczerpniętego z teorii teatru.


Słowa kluczowe


Hans Urs von Balthasar; biografia dramatyczna; Adrienne von Speyr; Theodramatik (Teodramatyka); teologia dramatyczna; II Sobór Watykański

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H. U. von, Der antyrömische Affekt. Wie läßt sich Papsttum in der Gesamtkirche integrieren?, Einsiedeln–Trier 1989².

Balthasar H. U. von, Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, Einsiedeln 19764.

Balthasar H. U. von, Mein Werk. Durchblicke, Freiburg 1990.

Balthasar H. U. von, Schleifung der Bastionen. Von der Kirche in dieser Zeit, Freiburg 19895.

Balthasar H. U. von, Theodramatik, t. I: Prolegomena, Einsiedeln 1973.

Balthasar H. U. von, Theodramatik, t. III: Die Handlung, Einsiedeln 1980.

Balthasar H. U. von, Theodramatik, t. IV: Das Endspiel, Einsiedeln 1983.

Balthasar H. U. von, Über die Idee eines katholischen Verlages, „Renaissance. Gespräche und Mitteilungen”. Verbandsjahr 1952/53 z. 1, s. 1–4; przedrukowane i cytowane za: E. Guerriero, Hans Urs von Balthasar. Eine Monographie, Einsiedeln–Freiburg 1993, s. 413–418.

Balthasar H. U. von, Unser Auftrag. Bericht und Entwurf, Einsiedeln 1984.

Balthasar H. U. von, Wer ist ein Christ?, Einsiedeln 51993.

Balthasar H. U. von, Zu seinem Werk, Einsiedeln–Freiburg 20002.

Balthasar H. U. von, Zur Theologie der Säkularinstitute, [w:] Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II, Einsiedeln 1971², s. 434–469.

Engelhard D., Im Angesicht des Erlöser-Richters. Hans Urs von Balthasars Neuinterpretation des Gerichtsgedankens, Mainz 1999.

Gałda W., Vom Geist geführt. Beitrag Hans Urs von Balthasars zur Bestimmung des Propriums christlicher Existenz, Saarbrücken 2008.

Guerriero E., Hans Urs von Balthasar. Eine Monographie, Einsiedeln–Freiburg 1993.

Hans Urs von Balthasar. Gestalt und Werk, Hrsg. K. Lehman, W. Kasper, Köln 1989.

Kehl M., Hans Urs von Balthasar, Ein Porträt, [w:] In der Fülle des Glaubens. Hans Urs von Balthasars – Lesebuch, Hrsg. M. Kehl, W. Löser, Freiburg 1980, s. 13–60.

Klein S., Theologie im Kontext der Lebensgeschichte, „Diakonia” 26 (1995), s. 30–36.

Krenski T., Hans Urs von Balthasar. Das Gottesdrama, Mainz 1995.

Krenski T., Passio Caritatis. Trinitarische Passiologie im Werk Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln–Freiburg 1990.

Piotrowski E., Hans Urs von Balthasar, Kraków 2005.

Schwager R., Das dramatische Kirchenverständnis bei Ignatius von Loyola, Zürich–Einsiedeln–Köln 1970.

Speyr A. von, Aus meinem Leben. Fragment einer Selbstbiographie, Einsiedeln 1984².

Speyr A. von, Erde und Himmel I: Einübungen, Herausgegeben und eingeleitet von H. U. von Balthasar, Einsiedeln 1975.
Copyright (c) 2016 Wojciech Gałda