Miłosierdzie jako kategoria życia społecznego

Jacek Siewiora

Abstrakt


Refleksja nad rzeczywistością miłosierdzia w życiu społecznym, a więc także w przestrzeni pedagogicznej, prowadzi do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy miłosierdzie jest oznaką słabości i rezygnacji z wymagań, czy przeciwnie – jest raczej znakiem rzetelnej troski o jakość życia społecznego i rozwój młodego pokolenia. Artykuł jest próbą poszukiwań odpowiedzi na to kluczowe pytanie i wypływające z niego problemy szczegółowe, w oparciu o wiedzę teologiczną i pedagogiczną.
Słowa kluczowe


miłosierdzie; przestrzeń pedagogiczna; odwaga głoszenia prawdy; przebaczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albieri E., Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika, Kraków 2008.

Czekalski R., Katecheza komunikacją wiary, Płock 2006.

Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, Kraków 2005.

Fitsula M. M., Pedahohika, Kyiv 2007.

Franciszek, Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Misericordiae Vultus, Wrocław 2015.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Kraków 2010.

Jarząbek L., Kompetencje pedagogiczno-osobowościowe katechetów w ich ocenie oraz w opinii uczniów, w: Struktury pedagogiczne w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 2001, s. 63–77.

Kasperkiewicz K. M., Pojęcie miłosierdzia w encyklice „Dives in misericoridia”, w: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 65–75.

Majka J., Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki „Dives in misericordia”, w: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 175–186.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 2002.

Kuz’mins’kyy A. I., Omelyanenko V. L., Pedahohika, Kyiv 2008.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

O’Collins G., Farrugia E. G., Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Kraków 2002.

Pankowska D., Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Lublin 2010.

Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.

Sukhomlyns’ky V. O., My prodovzhuyemo sebe v dityakh, Kyiv 1972.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

Śnieżyński M., Sztuka dialogu, Kraków 2005.

Wawrzyniak-Beszterda R., Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji: studium empiryczne, Kraków 2002.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 2013.
Copyright (c) 2018 Jacek Siewiora