Obchody 10. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zagłębiu Dąbrowskim na łamach „Kuriera Zachodniego – Iskry”

Krystyna Sitarz

Abstrakt


Celebrations of the 10th anniversary of regaining independence of Poland are an opportunity to study a social and patriotic mood among contemporary people who witnessed the processes of regeneration of the Second Polish Republic. Analysing the press of the Dąbrowa Basin from 1928, and more exactly the organ press „Western Courier – The Spark” we can find out what preparations to the celebrations the decade of existence of Poland in such cities as Będzin, Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza looked like. Researches seem to be more interesting as the celebrations took place on Sunday, what in practice permitted to stretch all the ceremonies for two weekend days. In the Dąbrowa Basin the opportunity was used to organize many events; even in smaller places, on 10th and 11th November, 1928 the anniversary was celebrated. The celebrations were organized by specially called committees and caused huge satisfaction among people. Residents actively participated in many events such as solemn celebrations, academies and other entertainments. All the events reflected patriotism and general joy of affiliation to the Polish state.

Słowa kluczowe


Dziesięciolecie odzyskania niepodległości Polski; „Kurier Zachodni – Iskra”; Zagłębie Dąbrowskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Katowicach, Zespół: Akta Miasta Sosnowiec.

Prasa

„Polonia” 1928, R. 5.

„Głos Zagłębia” 1928.

„Expres Zagłębia” 1928, R. 3.

„Kurier Zachodni – Iskra” 1928, R. 19.

Opracowania

Gondek E., Kalendarze, gazety i czasopisma w Sosnowcu (do 1939 r.), „Rocznik Sosnowiecki” 1992, R. 1, s. 57–72.

Gondek E., Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897–1918, Katowice 1992.

Gondek E., Zagłębie Dąbrowskie do 1945 roku. Dydaktyczne materiały dokumentacyjne i bibliograficzne, Katowice 1991.

Jaros J., Zasięg terytorialny Zagłębia Dąbrowskiego, „Zaranie Śląskie” 1968, R. 31, z. 1.

Kaczmarczyk M., Szkic do portretu Konstantego Ćwierka, „Rocznik Sosnowiecki” 2005, R. 14, s. 172–186.

Kaczmarczyk M., Tożsamość Zagłębia Dąbrowskiego – czy tylko nieśląskość? [w:] Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik (red.), Sosnowiec 2008, s. 35–42.

Kalendarz Zagłębia Dąbrowskiego na rok przestępny 1912, Sosnowiec 1912.

Kostro T., Urgacz-Szczęsna A., Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939, Łódź 2014.

Majchrzak D., Miejsca pamięci w Będzinie, Będzin 2010.

Nawrot D., Z dziejów czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915, Sosnowiec 2014.

Nita M., Zagłębie Dąbrowskie w historiografii. Pojęcie, źródła, stan badań i postulaty badawcze [w:] Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, M. Barański (red.), Katowice 2001, s. 52–71.

Podleśny R., Konstanty Ćwierk – legenda Zagłębia, „Rocznik Sosnowiecki” 1998, R. 7, s. 191–195.

Przemsza-Zieliński J., Sosnowiecka encyklopedia historyczna, z. 3, Sosnowiec 1994.

Śmiałek M., Sosnowieckie ABC, t. 2, Sosnowiec 2003.

Walczak J., Zagłębie Dąbrowskie w okresie budowy Polski Odrodzonej i walk o jej granice (listopad 1918–marzec 1921) [w:] Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej (1918–1939), J. Walczak (red.), Sosnowiec 2005, s. 11–58.

Woźniczka Z., Kształtowanie się tożsamości zagłębia Dąbrowskiego – perspektywa historyczna (zarys problemu) [w:] Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi, M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik (red.), Sosnowiec 2008, s. 9–34.
Copyright (c) 2019 Krystyna Sitarz