Tom 23, Nr 2 (2017)

Spis treści

Commentationes et dissertationes

Kardynał Adam Kozłowiecki SJ – pierwszy arcybiskup metropolita Lusaki PDF (English)
Stanisław Augustynek 11-35
Między panem wójtem i plebanem... Konflikt wójtowsko-plebański w latach 60. i 70. XIX wieku w podkrakowskiej wsi PDF
Jan Bulak 37-69
Pałac arcybiskupów lwowskich obrządku łacińskiego w Obroszynie koło Lwowa w latach 1885-1923. Edycja źródłowa inwentarzy PDF
Grzegorz Chajko 71-119
Para obrazów retabulum ołtarzowego ze scenami legend o św. Mikołaju w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie PDF
Paulina Chełmecka 121-156
Przyczynek do historii nauki i kultury polskiej, czyli o odnalezionych archiwaliach Józefa Rostafińskiego (1850-1928) PDF
Krzysztof Duda 157-178
Żacząt igrzyska niewinne. Tumulty religijne i rytuały przejścia w XVI-wiecznym Krakowie PDF (English)
Iwo Hryniewicz, Dawid Machaj 179-202
Między obawą a nadzieją- poszukiwanie nowej roli zjednoczonych Niemiec na arenie międzynarodowej. Zarys debaty polityków i intelektualistów w pierwszej połowie lat 90-tych PDF
Joanna Lubecka 203-239
Salvator Mundi: późnogotyckie płótno z Krakowa, wzorowane na niezachowanym obrazie niderlandzkim. Propozycja nowego datowania oraz identyfikacja fundatora PDF (English)
Magdalena Łanuszka 241-276
Analiza technologiczno-ikonograficzna średniowiecznych kafli z zamku „Lipowiec” PDF (English)
Joanna Małocha 277-317
Uwagi ikonograficzne na temat medalu autorstwa Luisa Varoú z 1677 roku upamiętniającego wizytę w Gdańsku pary królewskiej: Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery Sobieskiej PDF
Jan Gustaw Rokita 319-351
Ambrogio Contarini i jego podróż na Wschód. Okoliczności nawiązania kontaktów dyplomatycznych przez Wenecję i Polskę z Persją w drugiej połowie XV w. PDF
Janusz Smołucha 353-366
Represje władz komunistycznych wobec radomskiego proboszcza ks. Jana Wiącka PDF
Bogdan Stanaszek 367-404
Oświecenie i kontroświecenie czasów Królestwa Polskiego. Polemika o. Karola Surowieckiego z ministrem Stanisławem Kostką Potockim PDF
Rafał Szczurowski 406-426
Widzialny znak niewidzialnej łaski. Tzw. komplet żywiecki w skarbcu katedry na Wawelu w świetle badań źródłowych i ikonograficznych PDF
Szymon Tracz 427-463
Inwigilacja duchowieństwa diecezji sandomierskiej w świetle dokumentu KW MO w Kielcach z dnia 6 X 1961 r. PDF
Piotr Tylec 465-489
Między obroną wolności a drogą do rewolucji. Strajk nauczycielski 1937 r. PDF
Michał Wenklar 491-517

Recensiones

Wojciech Jastrzębiec dyplomata i arcybiskup. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza i burmistrza miasta Marka Bronkowskiego 23-24 maja 2016 r. Sandomie PDF
Olga Miriam Przybyłowicz 521-526