Tom 21, Nr 3 (2017)

Życie monastyczne

Spis treści

Artykuły tematyczne

„Miejsce, do którego żadna kobieta nigdy nie weszła…” Unikatowe duchowe dziedzictwo Półwyspu Athos w kontekście historii i współczesności PDF (English)
Peter Caban 5-26
Ekologiczna odpowiedzialność klasztorów benedyktyńskich: studium trzech przypadków (Plankstetten, Andechs i Gut Aich) PDF (English)
Bernard Sawicki 27-47
Il significato della metafora di cuore nella spiritualità di Teofane il Recluso (1815–1894) PDF (Italiano)
Pavlo Fitsay 49-66
Słowo Boże a życie osobiste i wspólnotowe według pierwotnej katechezy cenobickiej PDF
Marianna Ciemiała 67-83
Pustelnik jako duchowy pielgrzym – próba pastoralnoteologicznej interpretacji „migracji ascetycznej” w oparciu o dokumenty Kościoła PDF
Maciej Ostrowski 85-105
Specyfika głównych ośrodków życia monastycznego w Galii w IV i V wieku PDF
Józef Pochwat 107-128
Znaczenie ciała w duchowości Karola de Foucauld PDF
Wojciech Zyzak 129-145
Siostra Klara Staszczak (1905–1991) jako przykład heroicznej realizacji konsekracji zakonnej PDF
Mariola Małgorzata M. Michalak 147-166
Ojciec Augustyn Jankowski OSB jako konferencjonista PDF
Stanisław Kyc 167-189

Artykuły

Prasa katolicka a polityka. Casus ks. Zygmunta Kaczyńskiego PDF
Maciej Szczepaniak 193-211