Analiza dyskursu wybranych publikacji internetowej wersji egipskiego dziennika „Al‑Ahrām” poświęconych atakowi terrorystycznemu na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo”

Iwona Król

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcony jest jakościowej analizie dyskursu artykułów zamieszczonych w arabskojęzycznym internetowym wydaniu egipskiego dziennika „Al­‑Ahrām” po zamachu na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo” w okresie od 8 stycznia do 17 lutego 2015 roku. Szczególną uwagę zwrócono na takie elementy, jak: przedstawienie samego zajścia w pierwszych doniesieniach o ataku, przedstawienie jego sprawców, przyczyn i skutków, a także sugestie co do możliwych rozwiązań problemu.

Słowa kluczowe


analiza dyskursu; prasa arabska; terroryzm; świat arabski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Dictionary and Glossary of the Korān, ed. J. Penrice, Beirut 1968.

Brataniec K., Zachód i islam. Dylematy relacji, Kraków 2009.

Dijk T., van, Dyskurs jako struktura i proces, tłum. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001.

Goban­‑Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2001.

http://ahram.org.eg/archive/200/2013/1/3/26/192248/219.aspx (3.01.2016)

http://digital.ahram.org.eg/Religion.aspx?Serial=1757354 (11.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/News/51420/25/NewsPrint/352876.aspx (8.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/News/51443/4/NewsPrint/357371.aspx (31.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/352868.aspx (8.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/353138.aspx (9.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/353338.aspx (10.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/353567.aspx (12.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/353567.aspx (12.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/354167.aspx (15.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/354697.aspx (17.01.2015)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/356266.aspx (26.01.2015 a)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/356342.aspx (26.01.2015 b)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/358160.aspx (4.02.2015)

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/07/satirical­‑french­‑magazine‑charlie­‑hebdo­‑attacked­‑by­‑gunmen (1.02.2016)

Księga Ozeasza, tłum. S. Stańczyk, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 20025, s. 1069–1077.

Marranci G., Understanding Muslim identity. Rethinking fundamentalism, London–New York 2009.

Nasr S.H., Idee i wartości islamu, przekł. J. Danecki, Warszawa 1988.

Rusinek A., Zrozumieć terrorystę… Dlaczego niektórzy muzułmanie w Europie radykalizują się?, [w:] Zachód a świat islamu – Zrozumieć Innego, red. I. Kończak, M. Woźniak, Łódź 2012, s. 66–74.
Copyright (c) 2016 Iwona Król