Rola elementów regionalnych w wybranych homiliach księdza Józefa Tischnera

Autor

  • Marcin Godawa Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.2136

Słowa kluczowe:

homilia, gwara i kultura góralska, perswazja, miłość, wspólnota, miejsce wspólne

Abstrakt

W swoich homiliach głoszonych pod Turbaczem ks. Józef Tischner wielostronnie wykorzystuje potencjał gwary i kultury góralskiej w procesie duszpasterskiej perswazji przyjmującym formę medytacyjnego oddziaływania. Elementy regionalne tworzą pogłębiony kod komunikacji, w który zostają włączone wątki ogólnego, bardziej powszechnego duskursu ideowego. Fortunne rozwiązania, zwłaszcza wkomponowanie pojęć regionalnych jako miejsc wspólnych niosących w sobie zapis doświadczenia w kontekst nauki chrześcijańskiej, służą dojrzałemu kształtowaniu postaw wiernych. Osiągnięcia Tischnera pozostają ważnym punktem odniesienia w dyskusji o inkulturacji Ewangelii.

Biogram autora

  • Marcin Godawa - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Ks. Marcin Godawa – doktor habilitowany, adiunkt z habilitacją w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się badaniami nad medytacją chrześcijańską, duchowością tak staropolską, jak i współczesną, związkami teologii z retoryką i literaturą, szczególnie w ramach wpółpracy międzynarodowej. Autor m.in. publikacji Obraz Tajemnicy. Wcielenie i Narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku, Kraków 2015. E­‑mail: marcin.godawa@upjp2.edu.pl.

Bibliografia

Dziwisz S., Pro memoria o tzw. Mszach Św. „w góralskiej oprawie”, „Biuletyn Duszpasterski” 12 (2005), s. 11–12.

Godawa M., Bogomyślność. Zagadnienie zjednoczenia człowieka z Bogiem w medytacji na podstawie „Fascykułu nabożeństwa różnego” Adama Opatowiusza, Kraków 2006.

Nędza Kubiniec S., Wiersze i poematy, Toruń [1973].

Nowy Testament w przekładzie Marii Matejowej Torbiarz na gwarę górali skalnopod­halańskich z Zakopanego, red. M. Przybył, Zakopane 2005.

Pawlikowski J., Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość?, Paryż 1800.

Słownik gwar polskich, t. 6, red. J. Karłowicz, J. Łoś, Kraków 1911.

Słownik gwary górali Skalnego Podhala, red. S. A. Hodorowicz, Nowy Targ 2004.

Słownik staropolski, t. 4 L–M, red. nacz. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963–1965.

Słownik staropolski, t. 11 Z–Ż, red. nacz. S. Urbańczyk, Kraków 1995–2002.

Tischner J., Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981–1997, oprac. K. Tischner, posłowie W. Bonowicz, Kraków 2003.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-20

Podobne artykuły

1-10 z 87

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.