Zastosowanie marketingu relacji w duszpasterstwie

Autor

  • Dariusz Lipiec Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26104

Słowa kluczowe:

relationship marketing, pastoral care, affiliate marketing, the Church and marketing, the organization of the pastoral care

Abstrakt

Relationship marketing consists in building long-term customer relationships in order to provide the customer with certain values. It aims to satisfy the customer’s needs and expectations as well as creating and fostering his satisfaction. Although the Church is not an organization which provides certain products or services, she can make use of relationship marketing mechanisms in her ministry. Pastoral care uses the segmentation of “customers” — the addressees of the Church’s ministry, on the basis of their needs and their religious conditions. Marketing sciences indicate four stages of relationship marketing: formation, management, evaluation of results and evolution. All of these are used in Catholic pastoral care.

Biogram autora

Dariusz Lipiec - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Dariusz Lipiec — prof. dr hab. nauk teologicznych, prof. KUL, pracownik Katedry Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Bibliografia

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej, Wydawnictwo AA, Kraków 2008.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Wydawnictwo M, Kraków 2013.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Hall S., Brogniez J., Jak przyciągać doskonałych klientów. Sztuka tworzenia idealnego partnerstwa w biznesie, Wydawnictwo MT Biznes , Warszawa 2010.

Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik eu- ropejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Kotler P., Kotler M., Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013.

Lipiec D., Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka, w: Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, red. D. Lipiec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 9–24.

Maziarz W. M., Marketing relacji jako płaszczyzna kształtowania lojalności konsumentów, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 21–28.

Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.

Potocki A., O Kościele także socjologicznie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Półtorak K., Współodpowiedzialność i uczestnictwo w życiu Kościoła. Rady diecezjalne i parafialne 40 lat po Soborze Watykańskim II, w: Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce, red. K. Półtorak, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2006, s. 119–146.

Rogoziński K., Wpisanie relacji w marketingowy kontekst, w: Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006, s. 13–43.

Rusecki M., Siła wiary — siła odnowy, w: Rok wiary — rok odnowy, red. K. Kaucha, A. Pietrzak, W. Rebeta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 155–168.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 21.11.1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002, s. 104–163.

Święs K., Aktualny kontekst społeczno-kulturowy jako zagrożenie wiary, w: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, red. W. Przygoda, K. Święs, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 57–78.

Święs K., Aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce, w: Polskie drogi nowej ewangelizacji, red. K. Święs, D. Lipiec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 21–56.

Święs K., Społeczne i religijne uwarunkowania duszpasterstwa w Polsce, w: Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II, red. M. Fiałkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 19–40.

Wielebski T., Tutak M., Diecezjalne Rady Duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością, „Teologia Praktyczna” 13 (2012), s. 7–32.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły