Źródła duchowości służebnicy Bożej Dorothy Day

Autor

  • Wojciech Zyzak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.26109

Słowa kluczowe:

Dorothy Day, spirituality, Schools of Spirituality

Abstrakt

The article presents the spirituality of Dorothy Day. It is a result of an analysis of her publications, that is books and articles in different magazines, above all “The Catholic Worker”. Dorothy Day is a Servant of God, whose Canonization Process gives hope that one day she can be presented to the entire Church as an example of lay spirituality. The author investigates and presents an analysis of the sources of spiritual concepts in the shape of people and publications which had the most influence on the candidate for the honor of sainthood. These sources, in a spiritual aspect, form the foundation of manifold schools of spirituality which Dorothy dealt with.

Biogram autora

Wojciech Zyzak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Wojciech Zyzak — ur. 1969 w Żywcu, prof. dr hab., kapłan diecezji bielsko-żywieckiej (od 1993), rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2014–2020). Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism (Kraków 2000); Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) (Kraków 2005); Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia (Kraków 2008); Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II (Kraków 2010); Spirituality according to Edith Stein (Kraków 2018).

Bibliografia

Borghesi M., Jorge Mario Bergoglio. Biografia intelektualna, Kraków 2018. Chmielewski M., Szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 851–853.

Chmielewski M., Walewander E., Benedyktyńska szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 74–77.

Day D., All the Way to Heaven. The Selected Letters of Dorothy Day, red. R. Ellsberg, New York 2010.

Day D., From Union Square to Rome, New York 2006.

Day D., House of Hospitality, Huntington 2015.

Day D., Loaves and Fishes, New York 1963.

Day D., On Pilgrimage, Edinburgh 1999.

Day D., The Duty of Delight. The Diaries of Dorothy Day, ed. by R. Ellsberg, Image Books, New York 2011.

Day D., The Long Loneliness, New York 1961.

Day D., Therese, Springfield (Illinois) 1985.

Day D., Papers publications by Dorothy Day (excluding books), 1910–1976, Wybrane teksty z czasopism: „America”, „Brooklyn Tablet”, „Commonweal”, „St. Anthony Messenger”, „The Catholic Worker”, https://www. marquette.edu/library/archives/Mss/DDCW/DDCW-seriesD7.php.

Forest J., Love is the Measure. A Biography of Dorothy Day, New York 1986.

Grenz B. A., Walewander E., Cysterska szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 150–154.

Hennessy K., Dorothy Day. The World Will Be Saved by Beauty, New York 2017.

Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, Kraków 2002

James W., The Varieties of Religious Experience, Adelaide 2009.

Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, Kraków 2013 (Bibliotheca Carmelitana, 2).

Misiurek J., Ignacjańska szkoła duchowości, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 347–350.

O’Shea Merriman B., Searching for Christ. The Spirituality of Dorothy Day, Notre Dame 1994.

Tarabuła F., Sztuka modlitwy w życiu i pismach Karola de Foucauld, Kraków 2017.

Teresa od Jezusa, Twierdza wewnętrzna, Kraków 2014 (Bibliotheca Carmelitana, 7).

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły