Książę kardynał Adam Stefan Sapieha jako apostoł miłosierdzia w naszej ojczyźnie

Autor

  • Jan Nowak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.635

Słowa kluczowe:

miłosierdzie, ufność, naród

Abstrakt

Adam Stefan Sapieha żył w latach 1867–1951. Setna rocznica jego święceń biskupich jest okazją do przedstawienia jego religijnej i społecznej działalności. Jego wielką zasługą była umiejętność duchowego przygotowania do pomocy innym. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Po ukończeniu gimnazjum odbył studia prawnicze w Wiedniu, a następnie w roku 1890 rozpoczął studia na wydziale teologicznym w Innsbrucku. Równocześnie był alumnem w seminarium lwowskim. W 1893 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po 18 latach przyjął sakrę biskupią i został pasterzem diecezji krakowskiej. Dzięki jego trosce Kraków został miastem miłosierdzia. Kardynał Sapieha dbał o kapłanów i wiernych swojej diecezji. Opieka nad najsłabszymi wypełniała jego codzienne życie. Tworzył komitety parafialne i walczył o poprawę życia najuboższych robotników. Ponadto zachęcał wiernych do jednoczenia się w organizacjach katolickich. Tworzył organizacje charytatywne pomagające ludziom dotkniętym przez katastrofy, wojnę i bezrobocie. Po II wojnie światowej kardynał Sapieha stał na czele Krajowej Centrali Caritas. Do końca życia angażował się w dzieło miłosierdzia i był autorytetem dla wszystkich, którzy chcieli podążać za jego przykładem.

Biogram autora

  • Jan Nowak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

    Ks. Jan Nowak – spowiednik w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, autor Positio o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, był ojcem duchownym w seminariach duchownych w Koszalinie i Krakowie oraz Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Karagandzie w Kazachstanie. Obronił pracę doktorską Aktualność kaznodziejskiej koncepcji kształtowania sumienia w kazaniach katechizmowych okresu międzywojennego. Jest autorem m.in. następujących pozycji książkowych: Najbliżsi przyjaciele ks. Władysława Bukowińskiego: ks. Bronisław Drzepecki i ks. Józef Kuczyński, Kraków 2009; Świadek. Życie i działalność sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, Apostoła Kazachstanu, Kraków 2009; Vianney Wschodu. Ks. Władysław Bukowiński, Kraków 2010; Świadkowie miłosierdzia, Kraków 2011; Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950–1974, Kraków 2013. Opracował Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia: Jan Paweł II do Rodaków, Kraków 1999; Wezwani do zwycięstwa mocą miłości. Jana Pawła II teksty o Bożym miłosierdziu wygłoszone w czasie pielgrzymek do Ojczyzny, Kraków 2002.

Bibliografia

Archidiecezja Krakowska za pasterzowania Adama Stefana Sapiehy, red. ks. J. Wolny, Kraków 1982 (Księga Sapieżyńska, 1).

Czajowski J., Kardynał Adam Stefan Sapieha, Wrocław 1997.

Jan Paweł II, Bóg bogaty w miłosierdzie: ostatnia pielgrzymka Ojca świętego Jana Pawła II

do Ojczyzny, Warszawa 2006.

Kracik J., Ryś G., Dziesięć wieków diecezji krakowskiej, Kraków 1998.

Książę niezłomny, red. R. Bogacz, Kraków 2001.

Przybyszewski B., Zarys dziejów diecezji krakowskiej, Kraków 1998.

Wróbel W., Troska biskupa Adama Sapiehy o wysiedlonych i uchodźców w latach 1914–1916, Kraków 1999.

Pobrania

Opublikowane

2014-04-01

Podobne artykuły

1-10 z 28

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.