Idea cybernieśmiertelności a struktura bytu ludzkiego

Marek Wójtowicz

Abstrakt


Jedną z najważniejszych idei transhumanizmu jest zamiar radykalnego przedłużenia ludzkiego życia, a ostatecznym celem – całkowite pokonanie śmierci. Ma się to dokonać za sprawą transferu umysłu, a więc przeniesienia całego wyposażenia jednostki w wymiar cyfrowy. Postczłowiekowi, niezależnemu od biologicznego ciała, będzie wówczas przysługiwać możliwość cybernieśmiertelności. Perspektywa ta budzi wiele wątpliwości. W artykule przedstawiona jest analiza filozoficznych podstaw transhumanistycznego immortalizmu. Okazuje się, że bazuje on na jednym ze współczesnych wariantów materializmu: funkcjonalizmie obliczeniowym – problematycznej, redukcjonistycznej ­koncepcji kognitywistycznej.


Słowa kluczowe


transhumanizm, cybernieśmiertelność, struktura bytu ludzkiego, funkcjonalizm ­obliczeniowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grey A. de, The War on Aging, w: The Scientific Conquest of Death: Essays on Infinite Lifespans, Buenos Aires 2004, s. 29–45.

Klichowski M., Narodziny cyborgizacji: nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Poznań 2014.

Klinowski M., Funkcjonalizm obliczeniowy – kilka uwag z perspektywy ewolucyjnej, „Rocznik Kognitywistyczny” 2 (2008), s. 37–44.

Kurzweil R., Jak stworzyć umysł: sekrety ludzkich myśli ujawnione, tłum. Z. Zielińska, Białystok 2018.

Kurzweil R., Nadchodzi osobliwość: kiedy człowiek przekroczy granice biologii, tłum. E. M. Chodkowska, A. Nowosielska, Warszawa 2013.

Łepkowski J., Transhumanizm – nowa religia? [dokument elektroniczny], (2018), doi: 10.13140/RG.2.2.22307.55840.

Misztal D., Religijne aspekty transhumanizmu, w: Granice sacrum: wymiary religijności w myśli współczesnej, red. T. Sieczkowski, P. Grabarczyk, Łódź 2017, s. 135–156.

Słomka J., Zagadnienie cielesności w ujęciu Emmanuela Lévinasa: rozkosz erotyczna i pieszczota, „Logos i Ethos” 2020 nr 52, s. 107–119.

Tirosh-Samuelson H., Facing the Challenges of Transhumanism: Philosophical, Religious, and Ethical Considerations, http://transhumanism.asu.edu/pdf/2007_news_challenges.pdf (11.12.2019).

Tirosh‐Samuelson H., Transhumanism as a Secularist Faith, „Zygon®” 47 (2012) no. 4, s. 710–734, doi: 10.1111/j.1467-9744.2012.01288.x.

Tirosh-Samuelson H., Hurlbut J. B., Introduction: Technology, Utopianism and Eschatology, w: Perfecting Human Futures: Transhuman Visions and Technological Imaginations, eds. J. B. Hurlbut, H. TiroshSamuelson, Wiesbaden 2016, s. 1–32, doi: 10.1007/978-3-658-11044-4.

Ziemiński I., Życie wieczne: przyczynek do eschatologii filozoficznej, Poznań–Kraków 2013.
Copyright (c) 2020 Marek Wójtowicz