Tom 21, Nr 2 (2017)

Słowo Boże w duszpasterstwie

Spis treści

Artykuły tematyczne

Osobowe spotkanie z Jezusem w słowie Bożym. Aktualność adhortacji „Verbum Domini” PDF
Krzysztof Bieliński 5-26
Homilia w osmozie z teologią liturgiczną PDF
Stanisław Dyk 27-43
Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej PDF
Leszek Szewczyk 45-62
Rola słowa Bożego w modlitwie osobistej i liturgicznej wspólnot cenobickich według „Reguły” Pachomiusza i „Asketikonu” Bazylego Wielkiego PDF
Marianna Ciemała 63-77
Znaczenie przepowiadania słowa Bożego w liturgii dla budowania wiary katechizowanych PDF
Henryk Sławiński 79-101
Katecheza biblijna w parafii skierowana do różnych grup dorosłych PDF
Beata Stypułkowska 103-119
Rola elementów regionalnych w wybranych homiliach księdza Józefa Tischnera PDF
Marcin Godawa 121-142

Artykuły

Opatrzność Boża w życiu błogosławionego Henryka Kaczorowskiego PDF
Jakub Wiśniewski 145-162
Ewangeliczne etapy rozwoju postawy miłosierdzia w świetle wybranych fragmentów pism ojców Kościoła PDF
Leszek Mateja 163-183
Epifanijne znaczenie konania Jezusa w Ogrójcu w świetle communicatio idiomatum PDF
Jan P. Strumiłowski 185-203
Osobowe spotkanie z Jezusem w słowie Bożym. Aktualność adhortacji Verbum Domini
Krzysztof Bieliński