Antropologia Thomasa Keatinga

Autor

  • Mariola Milik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3910

Słowa kluczowe:

Thomas Keating, wizja człowieka, rozwój, duchowość

Abstrakt

Dzisiejszy człowiek, zanurzony w materialistycznym świecie, oddalił się od Boga i świata duchowego. Thomas Keating starał się przywrócić tę sferę, propagując formę modlitwy ciszy Centering Prayer. W swoich dziełach opisuje, jak ta modlitwa wpływa na całościowy rozwój człowieka. Autorka niniejszego opracowania próbuje odtworzyć wizję człowieka, jaką Keating zawarł w swoich pracach w nadziei, że przyczyni się to do powstania lepszego modelu antropologii.

Biogram autora

  • Mariola Milik - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Mariola Milik – doktorantka Szkoły Doktorskiej na UPJPII w Krakowie, dyscyplina nauki teologiczne. Terapeuta Zespołu Wsparcia Duchowego Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego Sp. ZOZ w Krakowie.

Bibliografia

Keating T., Crisis of Faith, Crisis of Love, New York 1996.

Keating T., Divine Therapy and Addition. Centering prayer and the Twelve Steps, Brooklyn 2011.

Keating T., Intimacy with God. An Introduction to Centering Prayer, New York 2009.

Keating T., Invitation to Love. The Way of Christian Contemplation, New York–London 2010.

Keating T., Journey To The Center, A Lenten Passage, New York 1999.

Keating T., Manifesting God, New York 2005.

Keating T., Open Mind, Open Heart. The Contemplative Dimension of the Gospel, New York 2003.

Keating T., Reawakenings, New York 1992.

Keating T., The Better Part. Stages of Christian Contemplative Living, New York–London 2000.

Keating T., The Human Condition. Contemplation and Transformation, New York–Mahwah 1999.

Keating T., The Mystery of Christ. The Liturgy as Spiritual Experience, New York 2008.

Keating T., The Practice of Attention/Intention, w: The Divine Indwelling. Centering Prayer and Its Development, T. Keating, T.R. Ward, S.A. Butler, G.F. Cairns, P.D. Lawson, G. Fitzpatrick-Hopler, New York 2001.

Dreher J.D., The Danger of Centering Prayer, „This Rock” (Nov. 1997), s. 14–16; https://www.catholiceducation.org/en/religion-and-philosophy/apologetics/the-danger-of-centering-prayer.html (7.10.2018).

Househam A.M. et al, The Effects of Stress and Meditation on the Immune System, Human Microbiota, and Epigenetics, „Advances” 31 (2017), s. 10–25.

Jung C.G., The Concept of the Collective Unconscious, Londyn, 19.10.1936,https://pdfs.semanticscholar.org/a9f3/0fd0edb9adfd1e1dfc4e1a6ac76fd6cfa8ee.pdf (7.10.2018).

Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.

Rossini C., Is Centering Prayer Catholic?, Omaha 2018.

Superego, https://en.wikipedia.org/wiki/Id,_ego_and_super-ego#Super-ego (12.07.2018).

Zyzak W., Holistyczny charakter duchowości chrześcijańskiej, „Polonia Sacra” 23 (2019), s. 147–167.

Zyzak W., Modlitwa według Thomasa Keatinga, w: Módl się i pracuj: Cystersi kształtują siebie i świat, red. W. Misztal, B. Rodziewicz, Kraków 2010.

Pobrania

Opublikowane

2021-04-30

Podobne artykuły

1-10 z 140

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.