Tom 22 (2016)

Spis treści

Pro Memoria

Mój starszy brat, o. prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD. Osobiste wspomnienie rodzinne PDF
Edward Wanat 7-18
Architectura militaris w dziełach o. Benignusa Wanata PDF
Adam Sapeta 19-34
Jacka Praśkiewicza portret fotograficzny o. Benignusa Wanata, karmelity bosego, z głową Chrystusa w tle PDF
Inga Platowska-Sapetowa 35-46
Prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD jako propagator kultu św. Rafała Kalinowskiego PDF
Szczepan T. Praśkiewicz 47-56

Commentationes et dissertationes

Pięciu braci męczenników. Pierwsi polscy eremici i ich kult PDF
Kinga Blaschke 59-76
Sewilski zbiór wizerunków zakonników mercedariańskich pędzla Zurbarána PDF (English)
Greta Dzikowska 77-89
Agua y poder político. La reubicación del convento capuchino de Figueras PDF (Español)
Pablo Fuente de la 91-107
Fundacje artystyczne dla śląskich karmelitów w okresie nowożytnym – wybrane zagadnienia PDF (English)
Dariusz Galewski 109-128
„Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze”, czyli o politycznym aspekcie mody w kazaniach ks. Józef Męcińskiego, wygłoszonych w lubelskim kościele św. Ducha w czasie Sejmu Wielkiego PDF
Krzysztof Gombin 129-140
Analogia ad legendum. Funkcja znaczeniowa, użytkowa i kompozycyjna dwóch ambon w kościele oo. Dominikanów w Lublinie PDF
Paulina Kluz 141-155
Zmiany w wyposażeniu architektoniczno-rzeźbiarskim klasztoru czerwińskiego w pierwszej połowie XVI wieku PDF
Ewa Korpysz 157-172
„Weź swój krzyż i idź za Jezusem…”. Wizerunek człowieka niosącego krzyż jako alegoria życia zakonnego PDF
Aneta Kramiszewska 173-188
Program treściowy wystroju kościoła Klarysek w Krakowie PDF (English)
Michał Kurzej 189-210
„Objaśnienie o sukience…” Historia i symbolika habitu karmelitańskiego w polskich klasztorach żeńskich PDF (English)
Małgorzata Łukawska 211-231
Związki teologii krzyża św. Bonawentury z mistyką Karmelu. Z kręgu powinowactwa sztuki franciszkańskiej i karmelitańskiej na wybranych przykładach sztuki z XIV i początku XV wieku PDF
Urszula Mazurczak 233-264
Wiekopomna zasługa i zakonna pokora – dzieje serca Stanisława Konarskiego PDF
Ryszard Mączyński 265-302
Mistyka hiszpańska na gruncie malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przełomu XX i XXI wieku PDF
Adam Organisty 303-328
“Prorok Eliasz na puszczy” w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Czernej PDF (English)
Adam Organisty, Jerzy Żmudziński 329-358
Medal na pamiątkę wręczenia papieżowi Innocentemu XI sztandarów tureckich zdobytych pod Parkanami, autorstwa Giovanniego Martino Hameraniego z 1684 roku. Uwagi ikonograficzne PDF
Jan Gustaw Rokita 359-375
Dzieje fundacji kościoła karmelitów trzewiczkowych w Woli Gułowskiej PDF (English)
Irena Rolska 377-398
Kościół bernardynów w Rzeszowie. Mistagogia przestrzeni prowadzącej do wnętrza świątyni PDF
Grażyna Ryba 399-418
Ośrodek kamieniarski w Dębniku pod zarządem karmelitów bosych w Czernej PDF (English)
Józef Skrabski 419-436
Królewicz jezuitą, król opatem. Wątek „zakonny” w ikonografii Jana Kazimierza PDF
Agnieszka Skrodzka 437-450
Wspólne spojrzenie na sztukę w konstytucjach reformowanych zakonów karmelitów i trynitarzy PDF (English)
Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 451-465
Rola pracowni klasztornych w kształtowaniu się polskiego hafciarstwa nowożytnego PDF (English)
Karolina Stanilewicz 467-482
Wpływ i znaczenie przyklasztornych warsztatów na rozwój koronkarstwa polskiego (na przykładzie opactwa Benedyktynek w Staniątkach) PDF (English)
Karolina Szlęk 483-496
Malowidła Arcabasa w sanktuarium Matki Bokiej w La Salette PDF (English)
Piotr Szweda 497-512
W poszukiwaniu doskonalej puszczy. Anachoretyzm w duchowości i sztuce cystersów PDF (English)
Dariusz Tabor 513-533
Francesco Arcelli, włoski zakonnik na służbie burbońskiej Hiszpanii PDF
Cezary Taracha 535-559
Kościół krakowski a bł. Bernardyna Jabłońska w latach 1896–1940 PDF (English)
Jacek Urban 561-577
„Droga do Boga”. O zespole malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów pw. św. Bonawentury PDF (English)
Andrzej Witko 579-599

Animadversioness

Misje i męczeństwo polskich franciszkanów w Peru PDF
Zdzisław Gogola 603-624
Rola redemptorystów w odnowieniu kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy PDF
Maciej Sadowski 625-645
Repertuar zespołów chóralnych – z perspektywy dyrygenta PDF
Włodzimierz Siedlik 641-645

Recensiones

Dominika Kuśnierz-Krupa, Fundacje miejskie benedyktynów tynieckich w Małopolsce południowej w okresie Średniowiecza, Politechnika Krakowska, Kraków 2014, ss. 217 RECENSIONES PDF
Bogdan Stanaszek 649-656